Irresistible Brand Activation

Frukostseminarium i Stockholm den 26 oktober

Irresistible Brand Activation

Vissa varumärken lyckas utveckla en attraktionskraft som är så stark att de upplevs som oemotståndliga för oss kunder och konsumenter. Men denna ”magnetism” som vissa varumärken besitter är inte något som kommer av sig självt, utan ett resultat av konsekvent och sammanhållet varumärkesarbete.

Så hur aktiverar man sitt varumärke för att skapa den där oemotståndliga dragningskraften?

I detta seminarium tittar vi närmare på tre av de åtta faktorer som TNS har identifierat som gemensamma för oemotståndliga varumärken;

- Nexus - skapar varumärket i sig en meningsfull helhet?
- Alignment - kommuniceras varumärket konsekvent i alla touchpoints?
- Unity - hur ser relationen ut mellan varumärket och dess subbrands?

Vi beskriver hur du lyckas uppnå framgång i var och en av dessa faktorer och exemplifierar med konkreta case från ledande företag inom B2B och B2C.

Seminariet har redan ägt rum - men hör av dig om du är intresserad av att vi håller seminariet hos er!

Frida Wentzel

Marketing Director

0702-405534

Show Seminar: 
No
Share Image: 
Event end date: 
Wednesday, 26 Oktober, 2016
Event start date: 
16.10.26