You are here

2016-04-22

Ett gott anseende öppnar dörrar och möjligheter

den 22 april 2016

Anseendet som framgångsfaktor - TNS Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens tilltro eller intryck av till ett visst företag. Det berättar också vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen.

Ett gott anseende ger större frihet och goda förutsättningar att över tid vara framgångsrik i sin affär och skapa stolthet hos medarbetare. Men det ger också viktiga fördelar i kontakten med viktiga intressenter som kunder, politiker, blivande medarbetare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Sjunde årliga undersökningen
Anseendeindex Företag 2016 är TNS Sifos sjunde årliga listning över anseendet för ett urval stora medieintensiva företag samt några nischaktörer. Vi gör den för att bygga egen kunskap om vad som driver anseendet men erbjuder den också som underlag för fördjupade presentationer och samtal kring anseendets påverkan på affären.

Ladda ner undersökningen här:

Share Image: