You are here

VAD TYCKER DET SVENSKA FOLKET EGENTLIGEN?

När något händer i omvärlden behövs trovärdiga fakta om vad allmänheten tycker. Där ger våra undersökningar dig en ovärderlig hjälp för observation och analys. Kunskap som gör att du kan agera.

Samhälle & opinion

En sak är säker, vad svenska folket tycker är i ständig förändring. Det pågår en konstant förskjutning av värderingar som leder till att opinioner påverkas och svänger, när samhället och vår omvärld förändras. Det påverkar hela tiden förutsättningarna för olika aktörer. För somliga blir det till ett hot. För andra en fördel.

Vi är breda och djupa i våra kompetenser. För att kunna genomföra kvalitativa undersökningar inom den offentliga sektorn krävs ett genuint kunnande om allt från kommunala förvaltningar till statliga myndigheter och regeringskansliet. Detta har vi på Kantar Sifo, Samhälle & Opinion. Vi ingår i ett av världens största nätverk, där 400 personer i över 40 länder arbetar heltid med att studera opinions- och samhällsförändringar.

Våra undersökningar inom den offentliga sektorn täcker allt från den breda allmänheten till smala grupper där det krävs särskilda kunskaper för att kunna förstå och tolka resultatet. Och inte minst det sistnämnda är nödvändigt för att undersökningen ska vara ett användbart verktyg.

Hör av dig så berättar vi mer!

Share Image: