You are here

Rätt budskap i rätt kanal

Det är en förutsättning för framgång. Och detta kräver i sin tur kunskaper – inte bara vad som sägs om dig i redaktionella och sociala medier, utan också hur det tas emot av mottagarna.

Sonja von Lochow

Client Director

0733-744070

Mediebild & Medieanalys

Från mediekris till social spinn – mediebilden påverkar

Vad betyder mest för er: att nämnas i en puff på Aftonbladets förstasida eller i en tweet av Peter Wolodarski? 

Vi hjälper er att identifiera vad som är viktigt att fokusera på och påverka i er mediebild. Vilka medier som är viktiga, hur bra ni lyckas nå ut med era budskap, vilken nyhetsvärde och synlighet ert varumärke har. Vi kopplar mediebilden till effekten i era köpta kanaler, till ert anseende och era verksamhetsmål. Givetvis utifrån vilka målgrupper som är avgörande för er att nå.

En medieanalys från Kantar Sifo ska alltid hjälpa er att ta nästa beslut – konkret och strategiskt, för både ledning och sakkunniga.

Varumärket bryr sig inte om ifall du köpt eller förtjänat utrymmet

Det är brytningstid i kommunikationsvärlden. Reklam, publicitet, content, egna kanaler, native - allt glider mellan tidigare vattentäta skott. Det fina är att målet och uppdraget med er externa kommunikation fortfarande är detsamma; det kopplar till era övergripande mål, som affärsnytta eller samhällsnytta, och det handlar alltid om era viktigaste målgrupper.

Ledningen vill bara ha ett mått, det som visar hur all externkommunikation bidrar till era verksamhetskritiska mål. För det krävs ett holistiskt perspektiv, en mätplattform som spänner över alla externa kommunikationskanaler och säkerställer att de mått ni använder också pekar mot önskad effekt. Det är så ni bäst värderar de olika aktiviteternas bidrag.

Kantar Sifo hjälper er att gallra i floran av mått. Vi hjälper er att skapa en integrerad mätplattform som matchar er varumärkesplattform och kommunikationsstrategi. Med både ledningens och sakkunnigas behov i åtanke.

Det holistiska perspektivet är självklart när ert mål är att nå effekt i en målgrupp – oavsett om det gäller köp, medlemskap, attityd eller anseende.

Hör av dig så berättar vi mer!

Jonathan Wennö

Business Area Director

0709-839574

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: