Konceptutveckling

Med hjälp av din tänkta målgrupps reaktioner och input kan vi vidareutveckla och finslipa idéer till bärande koncept. Vi ser till att det finns en tydlig röd tråd mellan insikten, kundnyttan och det som gör att lösningen är trovärdig. Vi säkerställer att lösningarna ligger i linje med och stärker varumärket och validerar att de har affärsmässig bärighet. Och vi ser till att rekommendera utveckling av de som innebär reell tillväxt, inte kannibalisering på existerande produkter.

Hör av dig så berättar vi mer!

Cecilia Platzack

Account Director

0704-181625

Share Image: