You are here

2019-11-01

YouTube och poddar ökar i betydelse

Det svenska medielandskapet förändras i snabb takt. Framväxten av sociala medier har på kort tid ändrat medielogiken och är idag en naturlig del av de flesta svenskar liv. Men ser vi till de senaste årens utveckling är det inte de sociala kanalerna, som Facebook och Twitter, som växer snabbast utan digitala talmedier. TV och radio stärker sin ställning genom nya plattformar, som webb-TV, samtidigt som YouTube och särskilt poddar ser en mycket stark ökning av antalet användare.

YouTube används redan av mer än hälften av befolkningen medan podcast når en av fyra svenskar på veckobasis. Det breda genomslaget har kommit mycket snabbt. De senaste fyra åren har lyssnandet på poddar ökat med 900 000 och användarna av YouTube med 750 000.

Det är också intressant att se att det finns en hel del innehåll på YouTube och poddar som handlar om politik och samhällsfrågor. Under augusti till september gjordes mer än 2 500 referenser till våra partier och partiledare i poddar och drygt 500 på YouTube.

Samtidigt som podcast och YouTube har många likheter ser vi också ganska stora skillnader mellan kanalerna. Män tittar mer på YouTube än kvinnor, medan utbildningsfaktorn spelar en viktig roll för poddlyssnandet. Ju högre utbildningsnivå, desto mer sannolikt är det att man lyssnar på poddar. Men med den starka tillväxten följer nu en snabb breddning av de grupper som konsumerar poddar.

Samarbetet med All Ears gör det nu möjligt att fullt ut analysera digitala talmedier

Att alltfler svenskar tar del av poddar och YouTube gör att kanalerna blir allt viktigare i kommunikation och opinionsbildning. På samma sätt som sociala medier slog igenom på bred front för tio år sedan ser vi nu samma utveckling för digitala talmedier. Det blir allt viktigare att hålla koll på det som sägs i dessa kanaler som kan påverka både varumärket och de frågor som är viktiga för den egna organisationen.

För att möta behovet av att bättre kunna analysera digitala talmedier har Kantar Sifo inlett ett samarbete med All Ears, ett företag som bevakar podd, YouTube, radio och TV genom tal till text-teknologi. Deras tjänst gör det möjligt att löpande bevaka varumärken och frågor i ett mycket brett spektrum av program. Vi tycker att Kantar Sifo och All Ears kompletterar varandra bra. Vi har kunskap om analys och mediekonsumtion medan All Ears kan bevakning och har full koll på vilka nya poddar och YouTube-kanaler som växer fram. Det närmaste året kommer vi att satsa hårt på detta område.

Med Ekot följer vi det politiska samtalet i alla kanaler

Samarbetet med All Ears gör att vi nu kan erbjuda analyser som täcker hela medielandskapet. Även våra olika omvärldsanalyser stärks av samarbetet. Det kanske bästa exemplet på detta är Mediemätaren om den politiska debatten i media. Fyra gånger om året presenteras resultatet från Mediemätare i SR Ekot, där vi analyserar partierna, partiledarna och de politiska sakfrågorna i alla kanaler.

Idag släpper vi hela rapporten från den breddade Mediemätaren, där vi fullt ut har med allt som sägs på YouTube, poddar, radio och TV. Det går även att ta del av resultaten i Ekots rapportering här.

Så vad ser vi för resultat i den senaste Mediemätaren? Jag avslöjar inget om partiet och partiledarna men det är intressant att konstatera att det finns en hel del skillnader mellan de olika kanalerna. YouTube har med sin spets en profil som påminner mycket om Facebook och Twitter medan podcast är en mer fördjupande kanal där fler sakfrågor får plats.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: 
Folk som lyssnar i mobiler