You are here

2020-09-14

Vi lyssnar på alla åldrar

Den som på allvar vill lyssna på alla våra äldre gör det ännu inte via en onlinepanel. Allra helst inte om du vill dra generella slutsatser baserat på undersökningen.

Skälet är enkelt. Internetpenetrationen växer kraftigt men vår bedömning är att den ännu inte är tillräcklig hög över ca 80-årsstrecket. Särskilt låg kan vi anta att den är den bland våra svagaste äldre. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2019 är den dagliga internetpenetrationen 69 procent bland de över 76 år. Detta ska jämföras med 93 procent bland de mellan 66-75 år. Användandet är ännu högre i lägre åldrar. 

 

Penetrationen över 76 år är låg, 69 procent som sagt. Vi kan dessutom anta att penetrationen är ännu lägre ju högre upp i åldrarna vi går. De som tidigast faller ifrån är våra allra svagaste äldre. Den som på allvar menar att det är viktigt att lyssna på alla röster, inte bara de pigga och rörliga, bör därför vara väldigt varsam med att dra slutsatser på onlineundersökningar bland äldre över 80. Vi kan inte med hedern i behåll påstå att vi speglar en grupp där representativiteten kan vara ner mot 50 procent eller lägre. 

 

Då lämpar sig andra undersökningsmetoder, som vi naturligtvis erbjuder. Det här är en viktig demokratifråga. Alla bör få komma till tals i undersökningar som gör anspråk på att spegla helheten. Rik som fattig. Gammal som ung. Rörlig som icke-rörlig. 

 

Att Aftonbladets rådgivare menar att det funkar med onlineundersökningar, får stå för dem. Kantar Sifos ståndpunkt är att vi kan vara i ett läge där penetrationen är tillräckligt hög inom några år. Inte minst testar vi redan nu att höja åldersgränserna för våra onlineundersökningar. Men vi menar att vi inte är där än, där vi kan påstå att vi speglar helheten med onlinemetoder för personer högt upp i åldrarna.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Share Image: