You are here

2018-09-21

Väljarna sätter gränser för övergripande samarbeten

Idag flyger många förslag om samarbete mellan partierna fram och tillbaka i media. Vi har tittat på hur olika partiers väljare upplever andra partier.

Väljarnas bild av vilka partier som är acceptabla skiljer sig naturligt nog kraftigt mellan olika partiers väljare. Det gör att de också sätter gränser för vilka samarbeten som kan vara ok rent allmänt. Utgångsvärdet för denna analys är hur man ser på partierna utan att blanda in några sakförslag. Ändrar ett parti kraftig sin position i någon fråga kan förstås nya acceptanser uppstå. Vi har graderat partierna på en skala från 1 till 10 från hemsk på alla vis till perfekt på alla vis. 


Tittar vi på Moderaterna är det 28 procent av alla väljare som tycker att de är hemska. Bland vänsterpartister är det 76 som tycker att de är hemska men bland S sjunker andelen till 46 procent. För övriga borgerliga partier stannar andelen S väljare att C är hemska på 34 procent. L siffran är 38 procent men Kd siffran ökar till 76 procent. Då skall man notera att S väljarnas hemskhetsiffra för Miljöpartiet ligger på 30 procent.  Det vill säga obetydligt under siffran för C.


Bland moderaterna finns en mycket tydlig avsky för V. Hela 86 procent av moderaterna tycker att V är hemskt på alla vis Moderater tycker V är betydlig hemskare än Sd. Bland M svara 54 procent att Sd är ”Hemskt”. Bland moderater är det 52 procent som tycker S är hemska. Miljöpartiet hamnar på siffran 75 bland m väljarna.  Bland C är andelen som tar avstånd från Miljöpartiet dock bara 39 procent.


Avståndstagandet mot Sd är inom L (62 %), C (89 %) och Kd (42 %). Tittar vi på avståndstagandet från V bland övriga borgerliga partierna hittar vi ett klart avståndstagande mot V bland C (58%), L (75%), Kd (90%).  

Sammantaget ser vi att alliansen väljare Tycker både Sd och V är hemska på alla vis. Så när V finns med omöjliggör det att samarbete med allianspartier och S i kommer till stånd. På samma sätt som att samarbete med Sd skulle omöjliggöra andra samarbeten. I konkreta frågor kan bilden se annorlunda ut.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: 
Kantar Sifo Opinion