You are here

2016-12-12

Väljarna nöjda med jämställdhet, egen ekonomi och miljö

Jämställdhet är det område som de svenska väljarna är mest nöjda med. 54 procent svarar att jämställdheten fungerar mycket eller ganska bra. Svaren är detsamma från män och kvinnor. Det är heller ingen större skillnad mellan de rödgröna och alliansväljarna

Den egna ekonomin är också en källa till nöjdhet. 53 procent ger här ett positivt svar. De rödgröna är mest nöjda (65 %). Här är Miljöpartiets väljare väldigt nöjda. Hela 85 procent säger att den egna ekonomin är bra.

På tredje plats i nöjdhetsligan kommer miljön. Här är övervikten inte lika stor. 48 procent svarar bra och 43 procent svarar att de inte är nöjda. Det innebär att Miljöfrågan hamnar långt ner på listan över misskötta frågor. Andra frågor med många nöjda är barnomsorg (45 %), landets ekonomi (45 %), utrikespolitik (43 %) dock ej försvar som mäts separat, samt familjepolitik (42 %). Skatter ligger på samma nivå men är här det stora skillnader mellan partierna. Nöjdhet kan innebära att frågorna inte blir lika viktiga för väljarna. Det finns mindre missnöje att exploatera.

Man vinner heller sällan val på det man har gjort utan vad man lovar för framtiden. Att så många väljare är nöjda med miljön missgynnar därmed Miljöpartiet. Deras främsta fråga anses vara välskött av politiken och hamnar också långt ner på väljarnas viktigaste fråga (plats 12). Det kan vara ytterligare en förklaring till varför det har gått så dåligt för miljöpartiet i de senaste opinionsmätningarna. Deras främsta fråga ligger inte högt på agendan. Varken mätt som missnöje eller mätt som viktig.  Det var ju missnöjet med miljöpolitiken som drev fram miljöpartiet och möjliggjorde att de kom in i riksdagen.

Läs även Toivos blogginlägg "Nöjda miljöpartister"

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: