You are here

2018-03-14

Vad är en valfråga?

Svaret kan tyckas enkelt. Det är de frågor som människor tycker är viktiga. De flesta människor har ju ett antal frågor som de tycker är viktiga och berör både deras vardag och framtiden för dem själva och landet

På Kantar Sifo brukar vi ställa upp en lång lista av frågor för att sedan ber de svarande att bedöma hur viktigt varje politiskt område är. Vi får då en rangordning av viktiga frågor. Vi ser också att människor tycker ganska många olika frågor är viktiga för dem själva och landets framtid.  Är det då dessa frågor som är valfrågor? Svaret är som regel nej. För om detta hade gällt skulle vi haft mycket mer diskussion om både äldreomsorg och sjukvård i en lång rad val.


Viktigaste frågan
Ett annat sätt att ställa frågan om vad som är en viktig valfråga är att bara spontant fråga: vad är den viktigaste valfrågan och sedan skriva ner svaret. Man får då en betydlig kortare lista och fokus på några få frågor. Vi får veta vad väljarna främst tänker på.  En variant av detta är att mäta vad som delas på Facebook. En undersökning som vi gör för SR och Ekot.
 

Konflikt skapar valfråga
För att en fråga skall bli en valfråga behöver partierna tycka olika om den. Om partierna kommer överens om en viktig fråga som pensioner eller försvar slutar den att vara valfråga.
Det måste finnas en konflikt i frågan som partierna vill driva. Det är förmodligen därför som äldreomsorgen inte blir en valfråga. En valfråga är en fråga som får rörliga väljare att byta parti. Under en mandatperiod byter fyra av tio väljare ståndpunkt, så det viktiga för partierna är att se vilka frågor dessa väljare tycker är angelägna.

Valfråga för de som byter mellan blocken
Det mesta av denna rörlighet sker dock inom de olika blocken. Den andel som påverkar regeringsfrågan är bara 10 procent av väljarna. Det vill säga de som går över blockgränsen med andra ord 600 000 väljare som mest. Lägg därtill de 7 procent som rör sig till och från SD.
Tillsammans blir det mindre än en miljon väljares åsikter som är viktiga för regeringsfrågan.  

Vi skulle kunna lägga till en kategori till och den handlar om frågor som mobiliserar väljare, aktivister och förtroendevalda som gör dem entusiastiska att delta i valrörelsen. Frågor som de känner igen och kanske en gång var anledningen till att de valde just det partiet. Vi vet ju att soffliggare kan vara ett problem för de stora partierna. Man har varit socialdemokrat men känner inte samma entusiasm som tidigare. Då behövs det mobiliserande frågor. Motsvarande gäller för Moderaterna där många har gått till soffan utan att byta parti. För att återvinna denna grupp behövs mobiliserande frågor.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: