You are here

2020-10-28

Tro inte på allt det du hör

I mitt föräldrahem hade vi ett gammalt broderi som hängde på väggen. Det var säkert någon äldre släkting som ägnat sina på intet sätt bråda pensionärsdagar åt att sprida visdomsord som idag hade hängt på Instagram eller Facebook. På broderiet stod ”Tro inte på allt det du hör, säg inte allt du vet och döm inte allt det du ser”.

Budskapet kan förvisso tyckas ha ett uns av jantelagen i sig, men samtidigt finns det en sorts kritiskt betraktande över sig också, som av och till gör sig påmint hos mig. Jag tänker på broderiet när jag läser och hör att Joe Biden är i vinnarhålet i valet i USA. Som uttolkare av opinionsundersökningar är min tolkning att det kan vara så, men behöver alls inte vara sant. Jag menar att det just nu är helt jämnt, enligt de undersökningar som är tillgängliga.

Få dagar kvar till valdag

Nu är det mindre än en vecka kvar till sista valdag i USA. Valrörelsen går att likna vid en fotbollsmatch där vi nu går in i de avgörande 5 minuterna i 90-minutersmatchen. Enligt opinionsundersökningarna, i 85:e matchminuten, i de vågmästarstater som kommer avgöra valet är det jämnt skägg mellan de båda kandidaterna. De nationella undersökningarna som visar på ett stabilt övertag för Biden är i det här läget ganska ointressanta, annat än för att visa någon sorts allmänt sentiment.

 

De elektorer som summeras utifrån respektive delstatsval kommer avgöra. Som vanligt. USA är en federation. Har så alltid varit. Så är systemet byggt. I många delstater har valutgången varit känd i många år. En Trump vinner inte i Kalifornien eller New York, en Biden vinner inte i mellanvästern.  En republikansk väljare som bor i Kalifornien har egentligen få skäl att rösta i presidentvalet, annat än demokratiskt symboliska. Rösten kommer som regel inte innebära att det blir något annat än en demokratisk kandidat från Kalifornien i alla fall. Sådan är situationen i ungefär hälften av USAs delstater. Det här är ett skäl till att valdeltagandet för en svensk kan te sig lågt i USA. Men egentligen är det inte konstigt.

Håll koll på vågmästarstaterna

Detta gör dock att det är desto viktigare att hålla koll på vågmästarstaterna. Stater som pendlar i valen mellan att ge sina elektorsröster till Demokraterna och Republikanerna.  I år, precis som förra valet, är det extra viktigt att hålla kolla på Florida och Pennsylvania, där det delas ut relativt många elektorsröster. Den vinnande kandidaten måste med all säkerhet vinna minst en av dessa båda. Ovan på det kommer Wisconsin, Michigan, North Carolina och Arizona och kanske ytterligare några stater spela en avgörande roll.
 

Om vi med hjälp av siten realclearpolitics.com specialstuderar de senaste undersökningar i Florida och Pennsylvania går det inte att dra någon given vinnare. I Florida pendlar det i de senaste undersökningarna. I någon mätning har Trump en övervikt med fyra procentenheter, i någon annan leder Biden med två. I den senaste publicerade från Florida Atlantic University leder Biden med två procentenheter på 50 procent mot Trumps 48 procent. Ovanpå detta finns en felmarginal i undersökningen på plus minus 3,1%. Det innebär att undersökningen säger att Biden ungefär ligger i häradet 47 – 53% och Trump i häradet 45 – 51%. Alltså, en seger för Trump med 51 mot 49 också är ett sannolikt utfall utifrån undersökningsresultatet. Det vill säga: Biden är på inget sätt i en ”statistiskt säkerställd” ledning.

 

I Pennsylvania har Biden länge varit aningen före i undersökningarna. Men Bidens ledningar har inte varit säkra. I den senast publicerade undersökningen är Trump något före, men med hänsyn tagen till felmarginaler går det inte heller här att kora en säker ledare.

 

Möjliga utgångar av valet

Allt är med andra ord mycket osäkert. Vad vi, utifrån opinionsundersökningarna kan säga, är följande. Det finns tre möjliga utgångar av valet när vi går in i de sista dagarna, de sista matchminuterna.
 

1.    Biden vinner stort genom de sista dagarnas valvind och tar flera av de vågmästarstater som nu står och väger.
2.    Biden vinner knappt, men då behöver han med säkerhet plocka hem minst en av Florida och Pennsylvania samt ytterligare några mindre stater.
3.    Trump vinner knappt genom att segla på en valvind den sista veckan.
 

Vad vi också vet via opinionsundersökningarna är att engagemanget för Trump är stort. Valet är ett val för eller emot Trump. Biden-väljare röstar väl så mycket emot Trump som för Biden. Medan Trump-väljare i stor utsträckning röstar för Trump. Engagemanget är en viktig faktor och brukar vara till gang för den kandidat som har ett engagemang runt sig. På det sättet är Biden en svag kandidat. Det borde vara oroande för dem som vill byta president i USA.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Share Image: 
Opinion och samhälle