You are here

2021-04-29

Tapp för toppföretagen – förbättring för bankerna i botten

Kantar Sifo Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av ett visst företag. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen.

Ett gott anseende ger större frihet och goda förutsättningar att över tid vara både framgångsrik i sin affär och skapa stolthet hos medarbetare. Men det ger också viktiga fördelar i kontakten med viktiga intressenter som kunder, politiker, blivande medarbetare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Tolfte årliga undersökningen

Anseendeindex Företag 2021 är vår tolfte årliga mätning av anseendet för ett urval stora medieintensiva företag samt några nischaktörer. Vi gör den för att bygga egen kunskap om vad som driver anseendet men erbjuder den också som underlag för fördjupade presentationer och samtal kring anseendets påverkan på affären.

IKEA och AB Volvo i topp

AB Volvo och Ikea har högst anseende bland 52 testade företag med verksamhet i Sverige. Ica och Avanza följer närmast på listan. De båda i topp tappar lite sen förra året. Den finns olika skäl till att företag tappar i anseende ett år som detta. Det är dock inget orimligt antagande att pandemin har satt sina spår i hur företaget har haft möjlighet att vårda sina kundrelationer. Men också hur företag har hanterat permitteringsstöd och vinstutdelningar i ljuset av dessa kan ha påverkat allmänhetens bild.

Anseendetaket sätts av branschen

Alla företag verkar i en bransch- och omvärldskontext som ger dem väldigt olika förutsättningar. I branscher där produkterna är svåra att särskilja eller där svenskarna förväntar sig att aktörerna tar ett stort samhällsansvar, blir det generellt svårare att uppnå högt anseende.

Vi har sedan tidigare noterat att den svenska allmänheten känner en stolthet över den svenska kopplingen, även om vi lever i ett globalt tidevarv.

Årets undersökning är genomförd under coronavirusets utbredning. Jämfört med i fjol är vi inte i början av pandemin, utan snarare mitt uppe i. Ifjol, vid pandemins start, kunde vi se att bilden stärktes något för trygga välkända svenska företagen. I år faller flera av dem tillbaka något.

Dock är det alltid viktigt att understryka att olika företag och olika branscher har tydligt olika drivkrafter för sitt specifika anseende. 

Finansaktörer återhämtar sig

2021 års lista innehåller några företag med kraftigt förbättrat anseende jämfört med föregående år. Att gå in i kriser med starkt anseende ger bättre möjligheter till återhämtning, om man samtidigt visar ansvar och vidtar åtgärder på ett sätt som upplevs äkta och transparent.

Fyra företag i den finansiella sektorn står för årets starkaste förbättringar: Swedbank, Danske Bank, Skandia och AMF. Det finns säkert många och företagsunika skäl till återhämtningar. Men Swedbank och Danske Bank har gått igenom räfst och Rättarting efter tidigare kriser. Det går heller inte att utesluta att återhämtningen på börserna efter fjolårets ras ändå har hjälpt dessa aktörer, som hanterar mycket av fondsparares pengar.

SAS och Scania har gått igenom stålbad i pandemins spår. I något fall har också mediala kriser tvingats hanteras, bortom pandemin. Att det märks i deras anseende är inte svårt att förstå. Båda faller relativt mycket.

 

Nya på listan i år är två läkemedelsföretag. De högaktuella vaccinproducenterna Pfizer och AstraZeneca. AstraZeneca har med sin svenska koppling egentligen bättre förutsättningar i Sverige för att ha ett gott anseende än Pfizer har. Men, negativ publicitet och kritik mot leveranser har påverkat AstraZeneca. Det är uppenbart. Pfizer har ett tydligt högre anseende än AstraZeneca och hamnar på den övre halvan i listningen.

För de aktörer som går in i kriser med ett svagt anseende blir utgången alltid värre. Det är ett fullgott skäl att lyfta anseendet till affärsledningsnivå och arbeta strategiskt över tid med dess viktigaste byggstenar. AstraZeneca har till exempel med all säkerhet sin normala anseendenivå betydligt högre.

 

Hela rapporten kan du läsa här.

Erik Lundbom

Account Dircetor

0733-147726

Share Image: