You are here

2016-12-14

Stort missnöje med äldreomsorgen men störst ökning för lag och ordning

77 procent av väljarna är missnöjda med äldreomsorgen. Det skär genom alla partier. Varför är då frågan inte på den politiska dagordningen? Trots att missnöjet är större än både invandrings- och skolfrågan. Svaret är att ingen har velat göra partipolitik av frågan. Kristdemokraterna var tidigare starka i denna fråga men släppte den sedan flera år tillbaka. Varken de rödgröna eller alliansen har gett sig in i frågan. Frågan är varför?

Här räcker knappast konflikten om vinster i välfärden. På andra plats när det gäller missnöje kommer invandringsfrågan med 73 procent och på tredje plats ser vi att skolfrågan hamnar på 69 procent. Undersökningen gjordes visserligen innan de nya resultaten från PISA-undersökningen kom, så den påverkan ligger inte med i detta resultat.

Frågan om bostäder hamnar på delad tredjeplats med 69 procent missnöjda. Den kommer att vara kvar på agendan i valet 2018. Tillsammans med integrationsfrågorna kommer den att ha fortsatt stor sprängkraft.

Missnöjet med lag- och ordningsfrågan har ökat stort i år. Andelen som är missnöjda har ökat från 45 procent till dagens 68 procent. En extraordinär ökning med 23 procent. Missnöjet återfinns i alla partier. Inom socialdemokratin är det 62 procent som tycker att dessa frågor fungerar dåligt. Det är bara bland MP väljarna som det finns en majoritet som tycker att det fungerar bra. Detta kan bli en mycket viktig fråga i valet. Samtidigt som väljarna tycker att den är misskött sjunker förtroendet för polisens förmåga kraftigt. Däremot har man fortfarande förtroende för polisen när man möter dem. Frågan berör också väldigt många människor - alltifrån de som tycker att det inte finns någon polis alls där de bor till de som inte tycker att de får den hjälp som de har rätt till. Upprätthållandet av lag och ordning är en viktig del av det samhällskontrakt som finns. I lag och ordningsfrågan är det lättare att se framför sig att flera partier utnyttjar dagens missnöje.

Efter lag och ordning följer missnöjet med sjukvården och pensionerna. När det gäller pensionerna är missnöjet jämt fördelat över partierna. Det vill säga S väljare är lika missnöjda som andra. Vi ser också en tydlig ökning av missnöjet i försvarsfrågan - från 53 procent till 64 procent. Störst missnöje hittar man här hos de moderata väljarna och SD väljarna, men när siffran på missnöje kryper upp till 64 procent återfinns missnöjet bland alla partier.

Här ovan hittar vi ledtrådar till en möjlig agenda i valet. Vi vet att missnöjet finns, men hur agerar partierna i detta missnöje? Man behöver inte ha ordnat problemen men den som kan peka ut riktningen på ett trovärdigt sätt är vinnare.

Läs också blogginläggen Stort missnöje med äldreomsorgen men störst ökning för lag och ordning och Väljarna nöjda med jämställdhet, egen ekonomi och miljö

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: