You are here

2020-03-10

Starka samband mellan partiledare och opinionssiffror

SD nära perfekt samband medan MP, KD, M och V uppvisar starka samband mellan partiledare och opinionssiffror

Jimmie Åkessons förtroende och Sverigedemokraternas resultat i opinionsundersökningar har ett samband på 0,92, vilket tyder på ett nära perfekt samband. Det som inte går att visa på är om Åkessons förtroende har stigit på grund av Sverigedemokraternas ökade stöd i opinionsundersökningar eller om det är Åkessons förtroende som gör att SD växer i opinionen. Åkesson är också den enda partiledaren SD har haft sedan de röstades in i Riksdagen 2010, så det är svårt att  jämföra med tidigare partiledare och vilken effekt dessa har haft, som man kan göra bland de andra partierna.

Miljöpartiets språkrör har också ett stark samband på 0,78. Under Maria Wetterstrands och Peter Erikssons tid som språkrör så ökade MP i opinionsundersökningarna, vilket eventuellt kan förklaras av framförallt Wetterstrands starka position och höga förtroende under 2010 då hon uppmätte ett förtroende på över 50 procent i flera mätningar och opinioinssiffrorna visade på ett stöd på omkring 10 procent av väljarna. Det sjunkande förtroendet för nuvarande språkrör Isabella Lövin och Per Bolund reflekteras också i opinionsundersökningar.

Kristdemokraterna visar ett samband på 0,57 som ökar ännu mer om man endast kollar på Ebba Busch Thors tid som partiledare (0,78). Ett av de tydligare exemplen gällande sambandet är Busch Thors förtroende på 47 procent och opinionssiffror på 12,2 procent i april 2019, för att sedan falla till 36 procent i förtroende repspektive 6 procent i opinionsundersökningen, december 2019. Kristdemokraterna lyfte också i opinion under slutet av 1990-talet under Alf Svenssons tid som hade ett väldigt stort förtroende av väljarna. Han låg över 50 procent 1998/1999 och i opinionsundersökningarna uppgav över 10 procent av väljarna att de skulle rösta på Kristdemokraterna.

Moderaterna har också ett högt samband mellan partiledare och opinionssiffror över tid, på 0,74. Moderaternas högst uppmätta opinionssiffror var under Fredrik Reinfeldts tid 2010/2011 när väljarna hade ett förtroende på över 60 procent och opinionssiffror låg på runt 30 procent. Kollar man på siffrorna från Anna Kinberg Batras och Ulf Kristerssons tid som partiledare så finns det inget samband mellan partiledare och opinionssiffror.

Vänsterpartiet har ett starkt samband på 0,72. Vänsterpartiet hade under Gudrun Schymans tid som partiledare ett samband på 0,84 procent, det syns väldigt tydligt i Vänsterpartiets kurvor. I de senaste mätningarna kan man också se ett tydligt samband, Jonas Sjöstedt har skjutit i höjden i förtroendemätningarna. I den senaste mätningen i mars 2020 uppgav 40 procent att de hade ganska eller mycket stort förtroende medan opinionssiffrorna för Vänsterpartiet, februari 2020 stigit 11,4 procent.

S, C och L uppvisar inget samband mellan partiledarförtroende och opinionssiffror över hela mätningsperioden

Socialdemokraterna uppvisar inget samband över hela perioden mellan partiledare och opinionssiffror. Det skulle det kunna bero på att de har successivt tappat i opinionsundersökningarna medan förtroende för partiledarna pendlat mellan relativt samma nivåer. Det skiljer exempelvis 25,3 procentenheter mellan S högsta och lägsta siffra i opinionsundersökningarna under den här perioden. Ett exempel är att Ingvar Carlsson 1991 hade ett förtroende på 25 procent, likt Stefan Löfven (26 procent) idag, men fortfarande 39,4 procent i opinionsundersökningarna jämfört med de 23,6 som S hade i senaste opinionsundersökningen februari 2020. Bortsett från att S inte uppvisar något samband under hela mätperioden så kan man se att exempelvis under Stefan Löfvens tid som partiledare så finns det ett starkt samband på 0,77.

Centerpartiet uppvisar inget samband precis som Socialdemokraterna. Centerpartiet hade i relation till 2020 relativt höga opinionssiffror på mellan 10 och 13 procent under tidigt 1990-talet, men lågt förtroende för dåvarande partiledare Olof Johansson. Man ser också på Centerpartiets kurvor hur Maud Olofssons förtroende steg under hennes tid som partiledare men att opinionssiffrorna låg kvar på mellan 5-7 procent oavsett. Kollar man på Annie Lööfs tid som partiledare och opinionssiffror så får man ett starkt samband på 0,70.

Liberalerna uppvisar inte heller något samband, med en siffra på 0,23. Liberalerna hade också ganska höga opinionssiffror 1987 – 1991 på mellan 11-18 procent medan de samtidigt hade ett lågt förtroende på runt 25 procent, detta kan förklara varför de inte uppvisar något samband då de under hela 2000-talet legat på betydligt lägre nivåer, men precis som i Socialdemokraternas fall så har partiledarförtroendet pendlat mellan liknande siffror.

Parti                                      Korrelation

Sverigedemokraterna            0,92

Miljöpartiet                             0,78

Moderaterna                          0,74

Vänsterpartiet                        0,72

Kristdemokraterna                 0,57

Liberalerna                            0,23

Socialdemokraterna              0,09

Centerpartiet                         -0,06

Emil Lundin

Fil. kand-student i statsvetenskap och praktikant på Kantar Sifo

Share Image: 
Mediebild, opinion och faktakoll i klimatfrågan