You are here

2018-06-11

Skattefrågan den dolda valfrågan?

En valfråga är den som förmår vända väljarströmmar. Skatterna kan vara en sådan fråga för Moderaterna.

Vem trodde egentligen att de gamla partiernas ändrade inställning i invandringsfrågan skulle locka tillbaka väljare från SD? Nej, analysen var att det skulle ge dem utrymme att diskutera annat; frågor där de står starkare än just invandring och integration. Så har det ännu inte blivit. Generellt ligger S bättre till i sociala frågor och M i ekonomi. När ekonomin är god försvinner den dock från den politiska dagordningen.

För en vecka sedan visade Jonathan Wennö att det inte bara är invandring och integrationsfrågor som driver väljare till SD. En del av analysen rör synen på skatter bland olika väljare.

 

4 av 10 prioriterar skattefrågan i valet
Skatterna ligger på plats 16 över väljarnas mycket viktiga frågor eller plats 8 om man inkluderar ganska viktigt också. Det innebär att 4 av 10 tycker skattefrågan är mycket viktig för deras val av parti. Men skillnaderna inom väljarkåren är gigantiska.


Tre gånger fler SD-väljare (m)issnöjda skattebetalare
82 procent av SD-väljarna tycker inte att de får valuta för skattepengarna: 44 procent svarar mycket lite valuta för skattepengarna och 38 procent ganska lite. Bland M-väljarna är totalsiffran 56 procent men bara 13 procent svarar mycket lite och 43 procent ganska lite valuta för skatten.

SD-väljarna är alltså mest missnöjda med skatterna och långt mycket mer missnöjda än M-väljarna. Och detta i en fråga som är Moderaternas starka kort.

 

M har högst trovärdighet i skattefrågan
Moderaterna har hög trovärdighet i skattefrågan och det kan vara den som förmår locka tillbaka en del före detta M-väljare från SD. Det fordrar dock att M vill driva frågan om stora skattesänkningar. I stort sett har frågan varit glömd i debatten även om Socialdemokraterna har försökt väcka Moderaterna – det gynnar S med en traditionell motståndare.

Moderaterna verkar välja inte att gå till val på frågan om stora sänkningar i inkomstskatten i denna valrörelse. Frågan om pensionärskatter är visserligen en skattesänkning men den går egentligen inte in under skattesänkningar utan upplevs mer som en rättvisefråga. Åtgärden kan dock stoppa övergångar av äldre väljare till SD.
 

Skattekortet trumf för SD eller M – eller kanske KD?
Faran för Moderaterna är att SD kliver in även i denna fråga för att ta ytterligare röster. Drygt var åttonde M-väljare (13 %) är trots allt mycket missnöjd med vad de får ut att skatterna. Ytterligare 43 procent svarar att de är ganska missnöjda.  Även KD skulle kunna ge sig in i leken – inom hela alliansen är 10 procent av väljarna mycket missnöjda och 35 procent ganska missnöjda med skatterna.

Den som med trovärdighet tar hand om skattemissnöjet, kan vara en vinnare i 2018 års val.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: 
Skattefrågan den dolda valfrågan