You are here

2020-09-04

Sjukvård, äldreomsorg och ekonomi i topp: pandemin kastar om nyhetsagendan

Coronapandemin påverkar tydligt det politiska samtalet. Inte bara vad som diskuteras utan också hur. Det visar Mediemätaren för april till juli, 2020.

Det känns som en avlägsen tid nu, början av året när den politiska debatten handlar om extrapengar till välfärden, integration och Arbetsförmedlingens framtid. S har låga opinionssiffror och konkurrerar med SD om förstaplatsen samtidigt som V gör upp med M i flera frågor.

När coronapandemin bryter ut i mars möter plötsligt Sverige och hela världen en djupgående kris. Det gör att den poliska diskussionen i media omkullkastas i grunden. Hur sjukvården och äldreomsorgen fungerar blir nu helt centrala frågor i kampen mot smittspridningen. Samtidigt påverkas den svenska ekonomin kraftigt, vilket gör att frågor som arbetslöshet, ekonomisk politik och näringslivsfrågor får ett ökat medieutrymme.

Den nya medieagendan gör också att diskussionen om migration och integration minskar tydligt. Även publiciteten om lag och ordning ser en nedgång under perioden samtidigt som klimatfrågan fortsätter att tappa i utrymme. I ett läge där coronakrisen sätter fingret på ekonomi, sysselsättning och näringsliv fortsätter dock sociala medier att i hög grad diskutera migration och integration. Särskilt tydligt är detta på Twitter.

Socialdemokraterna lyfter under coronakrisen – Moderaterna når också ut väl i media

Coronapandemin gör att S syns mycket mer i både nyhetsrapporteringen och diskussionen i sociala medier. Partiet är regeringsbärande och lägger tillsammans med samarbetspartierna fram en rad förslag kopplat till sjukvård, äldreomsorg, näringsliv och ekonomi. Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Mikael Damberg är några av de ministrar som syns mycket. Pandemin gör också att det råder en relativ borgfred under coronapandemins första månader. Ett tecken på detta är att S får betydligt mindre negativ publicitet än i början av året.

Pandemins nyhetsdominans gör också att hårda politiska utspel från oppositionen, som tidigare skapat mycket uppmärksamhet, inte längre får samma lyftkraft. De tenderar att tappa medias intresse snabbare än tidigare, vilket sannolikt bidrar till att medieutrymmet för SD, V och KD minskar under perioden. Istället ser vi att mer ”konstruktiv” kritik med fokus på ekonomi och näringsliv, som främst M driver, lever kvar längre i debatten.

C, L och MP får en hel del medieutrymme i samband med de olika beslut som fattas kopplat till pandemin under våren. Samtidigt är det ofta regeringen som kollektiv som syns i media och inte sällan är det de socialdemokratiska statsråden som har huvudrollen. Det är dock intressant att notera att L ökar sin medienärvaro under perioden, en kombination av kritisk rapportering och ett intresse för partiets vägval både när det gäller sakfrågor och samarbetspartners.

Medieagendan påminner åter om början på året – men hösten är lång

När sommaren kommer ser vi allt fler tecken på att borgfreden i svensk politik är över. Rapporteringen om migrationssamtalen och partiernas öppna debatt om dess olika förslag gör att medieagendan förändras i juli. Integrationsfrågan blir åter en av de stora frågorna samtidigt som Black Lives Matter-demonstrationerna genererar en ökad diskussion om lag och ordning.

Blickar vi dessutom in i augusti, som inte ingår i undersökningen, ser vi att debatten om lag och ordning ökar ytterligare. Dödsskjutningen av en 12-årig flicka, ett antal gängrelaterade mord samt uppmärksammade fall av förnedringsvåld gör att frågan dominerar mediernas rapportering. Sammantaget gör detta att vi ser en medieagenda som alltmer påminner om den i början av året.

Hösten är dock lång och svensk politik står inför många förändringar. Regeringen har just annonserat en historiskt stor budget, Annie Lööf är tillbaka som partiledare, Jonas Sjöstedt avgår under hösten och Isabella Lövin har just annonserat att hon vill lämna över till ett nytt kvinnligt språkrör. Mycket tyder på att vi har en hektisk politisk period framför oss med ett stort medialt intresse. Frågan är om den nygamla agendan med fokus på lag och ordning och integration kommer att ta över eller om sjukvård, ekonomi och arbetslöshet kan ta tillbaka sin plats i fokus av debatten? Kanske är det en kombination av dessa frågor som väntar oss i höst.

Relaterat

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: 
Boll av många smala bambustickor