You are here

2018-08-24

Sakfrågorna tappar mark – nu är det politiskt spel i mediebilden

Har du inte bestämt vilket parti som förtjänar din röst? Du får leta bortom rubrikerna för att få sakfrågorna belysta. Nu är strålkastarna på berättelsen om politik istället för på innehållet.

Mina arbetsplatser har systematiskt följt mediebilden i svenska valrörelsen på ett eller annat sätt sen valet 1998. Av alla dessa studier, och vi får stöd i journalistik- och kommunikationsforskningen*, vet vi att medierna de sista veckorna inför valet fokuserar på det så kallade politiska spelet snarare än på sakfrågor (mätt i andelar av gestaltningen). 

 

Alltså mer betygssättning av partiledarprestationer, fler undersökningar, fler regeringsdiskussioner och fler skandaler. Vi ser redan nu ett otal referat av partiledarutfrågningar och debatter, en frekvensökning av undersökningar som på olika sätt försöker förklara folkviljan, spekulationer om regeringsbildningen och fler politikerskandaler, i stort och smått.

 

Sakpolitiken finns där också men den trängs till stor del undan. Den mediala gestaltningen handlar om det som amerikanerna kallar ”politics” snarare än ”policy”, det politiska innehållet. Och det är nu, mitt i allt detta, i valets slutspurt, som ironiskt nog en hel del väljare börjar intressera sig för politik. När policy blir politics. Väljare som annars inte är så väldigt roade av politik. Kanske bara normalt bekymrade medborgare som vill att samhället ska funka i vardagen och ledas av vettiga människor. Nu dyker de upp och vill söka information. Vad ska de tro om allt detta?

 

Om du vill påverka i sakfrågor, bygga kunskap, förändra människors värderingar och kanske stärka tilliten till de demokratiska institutionerna, bör du nog inleda ditt arbete från och med dagen efter valet. Och satsa på valet 2022. Nu är det kört. Det är bara att åka med.

 

* Så här skrev professor Jesper Strömbäck på sin blogg redan 2014:

”Ur ett demokratiskt perspektiv är detta inte oproblematiskt. Ett skäl är forskning – redovisad i bland annat Kampen om opinionen – som visar att gestaltandet av politisk som spel bidrar till minskat politiskt intresse och ökad politisk misstro. Ett annat skäl är att spelgestaltningarna tränger bort politikens sakfrågor. Ett tredje skäl är att en ökad andel spelgestaltningar och mer journalistiska tolkningar gör att medierna i mindre utsträckning än önskvärt tillhandahåller sådan information som människor behöver för att fritt och självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor. Frågan är vem som i längden vinner på detta?

Ett svar är såklart medierna, men jag är inte så säker på att ens de vinner på utvecklingen. Också medierna är beroende av att människor är intresserade av och har förtroende för politik och samhälle, och om människor upplever att den politiska journalistiken blir allt för tolkande och spelgestaltande är risken stor att man vänder medierna ryggen.”

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Share Image: 
Opinion