You are here

2018-06-21

Passivitet i de egna twitterleden för S, MP och allianspartierna

Med mindre än tre månader kvar till valet har både regeringspartierna och allianspartierna svårt att aktivera sina egna stödtrupper på Twitter. SD har ett guldläge med mycket aktiva Twitteranhängare som hjälper partiet att sprida budskapen. Även på vänsterkanten finns många aktiva konton. Ändå har V – och särskilt S – svårt att skapa samma starka engagemang. Tvärt emot den traditionella blockpolitiken sker interaktionen i nätverken i andra konstellationer. 

Under april och maj fortsatte Kantar Sifo samla in alla tweets som nämner riksdagspartierna och deras partiledare. Med hjälp av AI analyserar vi vilka som pratar och inte pratar med varandra, i över 800 000 inlägg och retweets från 53 000 konton. Ingen subjektiv bedömning har gjorts av kontot, inte heller har hänsyn tagits till vilka andra frågor kontot diskuterar. Undantaget är partiernas och partiledarnas konton där i princip alla inlägg ingår, så länge de är på svenska. Mätperioden är 1 april till 31 maj 2018. Någon rensning av eventuella ”botar” har inte gjorts. En fördjupning i den högaktuella frågan gör SVT och FOI

Ur denna analys framträder en bild av fem större politiska nätverk. Nätverken vi beskriver kännetecknas av att människor i hög grad retweetar och/eller nämner varandra, utan att nödvändigtvis innebära något annat samarbete. Mer om metoden finns på en separat sida.

1) Det gula nätverket
SD och Katerina Janouch bildar navet i detta nätverk. Det rymmer över 11 000 konton och är det nätverk som har tveklöst mest aktiva konton. Ett genomsnittligt konto twittrar här i dubbelt så hög grad om partier och partiledare än kontona i något annat nätverk. I det gula nätverket finns inte bara SD-politiker utan även M- och KD-märkta politiker. Det gula nätverket dominerar på många sätt debatten på Twitter, både sakfrågorna och tonläget. Under första halvan av juni förstärks denna trend. 

2) Det röda nätverket
Ett lika stort nätverk som det gula, men med mindre aktiva konton, är det röda nätverket. Här ryms V, vänsteranhängare, människorättsaktivister och mer vänsterorienterade medier. Den aktör som retweetas mest av alla är Jonas Sjöstedt. Han är dessutom den partiledare som tydligast positionerar sig utanför det partipolitiska centret av nätverket. Det tyder eventuellt på en starkare koppling till gräsrötterna än hos övriga partiledare. Vad gör att detta stora nätverk inte är mer aktivt inom partipolitiken?

3) Det blå nätverket
Det blå nätverket rymmer M, KD och en del borgerliga medier och tankesmedjor. Det är tydligt att M dominerar nätverket, medan KD hamnar i skymundan. Aktiviteten inom nätverket är relativt låg. Det beror på att många av de M- och KD-märkta aktörer som får allra störst engagemang, interagerar i frågor inom det gula nätverket. De som finns kvar i det blå nätverket har tydligt svårare att väcka samma engagemang.

4) Det lila nätverket
S och L befinner sig i ett nätverk  precis i mitten av det stora partipolitiska nätverket. Här återfinns ministrar, profiler inom S och L, LO och en del nyhetsmedier. Det är ett relativt litet nätverk sett såväl till interaktivitet som till antalet konton, men samma konton har i genomsnitt fler följare än i något annat nätverk. S position präglas av att de omnämns av andra, snarare än att andra är villiga att retweeta partiets budskap. Det är en enorm kontrast mot SD och Jonas Sjöstedt. 

5) Det gröna nätverket
Det minsta nätverket är grönt och det har också lägst aktivitet. C och Annie Lööf dominerar det nätverket stort med överlägset flest retweets och omnämnanden. Till viss del beror detta på att tidsperioden präglas av att C fick mycket kritik på Twitter för uppgörelsen om ensamkommande. Här finns också MP. Det är intressant att se att Isabella Lövin befinner sig långt från det politiska centrat. Hennes nätverk är inte stort men hon sprider partipolitiken till vidare kretsar. För både MP och C är frågan hur mycket klimat och miljö diskuteras på Twitter utanför det samtal där partier och partiledare nämns. 

Sammanfattningsvis ser vi att många av partierna har svårt att skapa stort engagemang på Twitter. Vi ser också att den traditionella blockpolitiken inte fullt ut avspeglar sig i nätverken på Twitter. MP och C befinner sig exempelvis i samma nätverk, liksom L och S. Däremot står M och KD varandra nära i nätverket.

Twitter är dock inte väljarkåren eller befolkningen. Balansen mellan perspektiv, balansen mellan olika frågor är helt olik den på exempelvis Facebook, som i högre grad speglar allmänhetens fokus. Men Twitter är en högröstad plattform med tillgång även till andra megafoner, vilket gör denna analys relevant.

 

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Ulla von Lochow

Dataanalytiker

0701-84 22 45

Share Image: 
Det politiska Twittersamtalet indelat i fem nätverk