You are here

2019-06-27

Oro hos svenskarna kring klimatet, men hopp kan vänta runt hörnet

Kantar Sifo har under juni genomfört en undersökning om svenska allmänhetens syn på klimatfrågan och jämfört bilden som framträder med mediebilden och fakta i frågan. Du kan ladda ned rapport med slutsatser längre ner i texten.

I nedanstående text har vi listat några sammanfattande kommentarer och möjliga konsekvenser att diskutera för politiken, företagen och medierna. Har ni möjlighet, titta gärna förbi vårt tält på Hamnplan i Almedalen för att resonera om resultaten.

Klimatförnekelsens tid är förbi

Den svenska allmänheten är i stort överens om att vi står inför klimatförändringar skapade av mänskligheten. Klimatforskningsförnekelsens tid är förbi. Svenskarna är också oroliga för många effekter av klimatförändringen och samtidigt redo för att ta till drastiska åtgärder för att förbättra situationen i relativt stor utsträckning. Många menar att vi behöver lägga om vår livsstil, men också att politiska lösningar är vägen framåt. Tilltron till att företagen på egen hand kommer ställa om till en klimatsmart verksamhet är lägre.

Insatser i utlandet får störst stöd

Allmänheten visar sig också kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det förväntas att människor lägger om sin livsstil och många gör så när vi frågar. Men, allmänheten ger också ett större stöd för kunskapsexport och investeringar i stora utsläppsländer - där utsläppen är som störst, än stöd till ytterligare skattehöjningar på utsläppskällor på hemmaplan. Politiken har här möjligheter att utvecklas. Om det handlar om att kommunicera satsningar utomlands eller om att genomföra ytterligare satsningar utomlands låter vi vara osagt. Men det tycks finnas ett tydligt folkligt stöd för satsningar där utsläppen är som störst.

Företagens klimatarbete – en stor potential

Förväntningarna på företagen är inte särskilt höga i jämförelse med andra områden såsom, forskning & utveckling, livsstilsförändringar och politiska lösningar. Det innebär samtidigt att det finns goda skäl för företagen att utveckla sig och positionera sig inom klimatarbetet. Många företag är redan där, men utrymme finns för fler att ta position och tillfredsställa människors behov.

Det hoppgivande i medierna

Medielogiken belyser till sin natur det onormala. Människa biter hund är en nyhet, hund biter människa är som regel inte det. Människors oro är nu det normala tillståndet. Blott 14 procent tror i undersökningen att vi kommer nå FNs mål om maximalt 1,5 graders temperaturhöjning till år 2030. Därför är det ett förväntat scenario att medier kommer att fokusera på det som bryter med människors oro i högre utsträckning nu. Det är inte omöjligt att vi kommer se bilder av det hoppingivande i medierna framöver i högre utsträckning än tidigare, inte minst de tekniska lösningar som tas fram för att förhindra klimatförändringar.

Vi har hamnat i ett läge där allt som bryter med den negativa framtidssynen är det abnorma, det konfliktskapande, det uppseendeväckande. Det är det hoppingivande som är morgondagens nyheter.

 

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Share Image: 
Mediebild, opinion och faktakoll i klimatfrågan