You are here

2022-05-03

Om svenskarnas inställning till Natomedlemskap

  • Dramatiskt ökat stöd för Natomedlemskap sedan årsskiftet
  • Relativ stiltje i opinionen kring Nato senaste veckorna, en effekt av osäkra s-väljare.
  • Nooshi Dadgostars förslag att folkomrösta om Natomedlemskap får kalla handen av väljarna.

 

Toivo Sjörén berättar att de som säger ja till ett svenskt Nato-medlemskap utgör 47 procent av allmänheten. Det är en nivå som har legat ganska stilla i mätningarna den senaste månaden. Jämför vi däremot med läget i början av året har det skett en tydlig förskjutning i opinionen. Då var det i stort sett jämnt mellan ja och nej, nu är avståndet till ja-sidans fördel på drygt 25 procent. Sjörén beskriver förändringen som dramatisk.


När allmänheten får frågan om hur deras inställning till ett Nato-medlemskap ser ut om Finland väljer att skicka in en ansökan stärks ja-sidan ytterligare. Nästan sex av tio är då för ett medlemskap medan motståndarna uppgår till bara knappt 20 procent. Enligt Toivo Sjörén är det främst bland socialdemokrater som opinionen för ett Nato-medlemskap stärks vid en finsk ansökan.


Det finns en tydlig höger-vänsterdimension i synen på Nato. Klart mest negativa till ett medlemskap är vänsterpartisterna följt av miljöpartister och socialdemokrater. I mitten står centerpartisterna. Bland högerpartierna är stödet för ett svenskt medlemskap starkt. Toivo Sjörén tycker att det är intressant att sverigedemokratiska väljare här går före sin partiledning. Nästan sex av tio inom partiet är positiva till ett medlemskap. Starkast stöd finns dock inom Liberalerna.


Socialdemokraterna har en pågående intern diskussion om synen på ett svenskt Natomedlemskap. Detta är också något som avspeglar sig bland de socialdemokratiska väljarna. Fyra av tio anger att de är tveksamma till frågan, den högsta andelen inom något parti. Toivo Sjörén menar att detta är ett utslag av att patiet på kort tid gått från ett tydligt nej till ett svagt ja.


I förra veckan berättade Nooshi Dadgostar att Vänsterpartiet vill se en folkomröstning om ett svenskt Natomedlemskap. Kantar Public följde upp utspelet med en undersökning om inställningen till förslaget. Resultatet är ett klart stöd till att låta riksdagen, snarare än folket, fatta beslutet. Toivo Sjörén beskriver utfallet som mycket tydligt.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: