You are here

2018-03-27

Ökad intensitet: Lag & ordning toppar, sjukvård avancerar i sociala medier

Intensiteten i det politiska samtalet ökar. Två välfärdsfrågor står mot två lite hårdare teman i toppen. (MP) tappar kraftigt och (V) tar fart. Samtalet om partier och partiledare i sociala medier speglar tydligt vad allmänheten tycker är viktigast.

Året börjar med en ökad intensitet i det politiska samtalet i sociala medier. Agendan förändras när integration/invandring får minskat utrymme och lag & ordning går upp i topp efter diskussioner om gängkriminalitet och skjutningar. Samtidigt börjar välfärdsfrågorna ta plats. Sjukvård avancerar på agendan och utbildning ligger fortsatt högt. Ser vi början på en utveckling där välfärdsfrågorna på allvar utmanar integration/invandring och lag & ordning om toppositionen?

I Kantar Sifos Mediemätare som görs i samarbete med Ekot, analyserar vi samtalet kring Sveriges största partier och deras partiledare i sociala medier och vilka frågor som diskuteras i anslutning till dem. Läs mer om metoden här

Januari och februari innebär en rejäl temperaturhöjning i det politiska samtalet i sociala medier. Allra tydligast ser vi detta på Twitter och Instagram, där det totala engagemanget ökar med mellan tio och tjugo procent.


Mest engagerar de frågor som också är väljarnas agenda
Precis som under slutet av 2017 är det sakfrågorna som står i fokus av debatten. Engagemanget på Facebook har stora likheter med vad människor spontant anger som de viktigaste politiska frågorna i Kantar Sifos opinionsundersökningar. Här följer de frågor som nu engagerar mest i sociala medier:

  1. Lag & ordning går förbi integration/invandring som största fråga i sociala medier. Särskilt stark är positionen på Facebook och en stor del av samtalet hänger ihop med de redaktionella mediernas intensiva bevakning. Nyheter om skjutningar, osäkrade handgranater, gängkriminalitet och tillsättandet av ny rikspolischef har alla hjälpt till att lyfta frågan. Inte alls oväntat engagerar också nyheten att regeringen vill göra det straffbart att överge katter och andra tamdjur.
  2. Integration/invandring tappar utrymme på Facebook och därmed också topplatsen. På Twitter ligger frågan dock kvar på första plats. Bland nyheterna märks boendefrågan för de som beviljats asyl, Moderaternas förslag om att redovisa kostnaderna för invandringen och en övergripande diskussion om integration kopplat till lag & ordning.
  3. Utbildning ligger kvar som tredje största politiska sakfrågan i sociala medier, väl förankrad sedan november i fjol. Frågan spänner över flera olika områden som vinster i välfärden, ensamkommandes skolgång och diskussionen om genusperspektiv på universitet och högskolor.​
  4. Sjukvård avancerar till fjärde plats. Ökningen går hand i hand med en starkare position bland väljarnas viktigaste frågor, där sjukvården nu ligger i topp. Det som engagerar mest i sociala medier är vinster i välfärden, diskussionen om nya Karolinska sjukhuset och vårdköer.


(MP) tappar och (V) ökar, dött lopp mellan (S) och (M)Miljöpartiet är det parti som tappar mest engagemang från föregående period. Fallet är störst på Twitter, där partiet nu ligger sist, men även på Facebook är nedgången betydande. Det är bara på Instagram som (MP) behåller sin ställning. Gustav Fridolin syns ovanligt lite och det vägs inte upp av att Isabella Lövin nu syns något mer.

Vänsterpartiet avancerar och ligger nu på en klar fjärdeplats sett över samtliga kanaler. Starkast ställning har partiet på Instagram men även på Facebook och Twitter syns partiet allt mer. Effekten speglar sig när vi frågar om allmänheten uppfattar partierna i nyheterna. Även här ligger (V) på en klar fjärdeplats, partiets högsta position på flera år.   

Det är dött lopp mellan (S) och (M) i sociala medier. Medan Socialdemokraterna genererar ett betydligt högre engagemang på Twitter ligger Moderaterna klart högre på Instagram. I den bredaste av kanalerna, Facebook, får de båda partierna ett närmast identiskt utrymme under årets första två månader.

Sverigedemokraternas engagemang minskar något jämfört med slutet på 2017, men partiet behåller ändå en klar tredjeplats. Särskilt starka är (SD) på Instagram där de ligger i topp. På Facebook intar partiet en klar tredjeplats medan Twitter något överraskande är den kanal där (SD) har den svagaste positionen: merparten av det som twittras om integration/invandring handlar om Moderaternas och regeringens politik inom området och nämner inte (SD) eller Jimmie Åkesson.


I kristallkulan: Sjukvård och Utbildning vs. Lag & ordning och Integration/invandring
Vi ser en begynnande maktkamp mellan två klassiska välfärdsfrågor, Utbildning och Sjukvård, och de två något ”hårdare” frågorna Lag & ordning och Integration/invandring. Samtidigt börjar det också röra på sig bland partierna. (MP) tappar tydligt i socialt engagemang medan (V) avancerar till en klar fjärdeplats.

Behöver du ta reda på hur din hjärtefråga syns i sociala medier, vem som pratar och i vilket nätverk? Mediemätaren samlar över 250 000 poster från Facebook, Twitter och Instagram. Hör av dig till mig så berättar jag hur vi kan hjälpa till.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: