You are here

2020-04-27

Metoden bakom Mediemätaren – ett samarbete mellan SR Ekot och Kantar Sifo

Mediemätaren är ett unikt verktyg för politisk analys där vi kartlägger hela den politiska agendan i det svenska medielandskapet. Resultatet tas fram av Kantar Sifo i samarbete med Ekot. Här beskriver vi metod, urval, förutsättningar och begränsningar.

Mediemätaren baseras på det som har sagts och skrivits om våra partier och partiledare i media. Från starten hösten 2017 har redaktionella medier, Facebook och Twitter inkluderats i Mediemätaren. Genom vårt samarbete med All Ears kan vi från augusti 2019 även inkludera de talade medierna podd, YouTube, radio och TV i mätningen. Från oktober 2019 har vi även utvidgat vår underlaget för tidningar och nyhetssajter.

Bilden i redaktionella och sociala medier påverkar i hög grad partiernas möjligheter att nå ut med sin politik. Partier måste synas för att vinna väljare och då helst i rätt frågor. Därför har vi valt att följa och kartlägga vad som diskuteras på de olika plattformarna samt hur de skiljer sig åt.
Vill du att vi kommer till er och presenterar Mediemätaren? Det gör vi gärna! Kontakta Ulla von Lochow, 0701-84 22 45.

Analys av närmare en miljon omnämnanden

Mediemätaren är den enda sammanhållna, återkommande analysen som görs av samtalet kring svenska riksdagspartier och partiledare i sociala och redaktionella medier. Mediemätaren släpps fyra gånger per år (jan-mar, apr-jul, aug-sep och okt-dec) och omfattar drygt en miljon artiklar, tv/radio-inslag och sociala medieinlägg per rapport.

Synlighet och kvalitet – receptet för framgång

Fokus i Mediemätaren är politiska frågor, partiledare och partier.

  • Hur stort utrymme får partier och partiledare i sociala medier?
  • Inom vilka ämnen syns partier/partiledare?
  • Hur var tonen gentemot partier/partiledare?

Vi har valt att gå bortom den klassiska frågan om synlighet eller räckvidd. Det är inget bra mått på framgång – men det kan vara en avgörande förutsättning. Läs gärna mer om detta i våra blogginlägg.

Källor och urval

Underlaget till Mediemätaren hämtas från Twitter, Facebook, YouTube, poddar, radio, tv, tidningar och nyhetssajter. Metod och urval för de olika kanalerna kan du läsa mer om i faktarutan nedan.

Lite mer om urvalet för talmedier

För talmedier, d.v.s. YouTube, poddar, radio och TV, samlar All Ears in materialet till oss. Genom sin teknik för tal till text kan de automatiskt bevaka tusentals källor från TV, radio, poddar och Youtube. Urvalet av vad som bevakas, görs utifrån en redaktionell bedömning om vilket innehåll som är värt att analysera ur ett mediebevakningsperspektiv. Du kan läsa mer om All Ears teknik här.

Begränsningar

Tre faktorer begränsar våra möjligheter att fånga samtliga inlägg där partier och partiledare nämns. 

  1. Alla partier och partiledare behandlas lika och ska sökas utifrån samma förutsättningar
  2. Sekretessregler hos de sociala medieplattformarna
  3. Kanalernas egna begränsningar i sökbarhet

Var och en av dessa utvecklas nedan.

1. Alla partier och partiledare behandlas lika
Bevakningen på partier och partiledare har sin utgångspunkt i att alla ska behandlas lika, oavsett hur enkla eller svåra de är att söka på. Vårt mål är jämförbarhet och medlet är sökord som inte resulterar i några betydande mängder irrelevanta inlägg för något parti eller partiledare. Till nackdel innebär det att vi aldrig fångar hela samtalet men till fördel att jämförelser mellan partier och partiledare blir mer rättvis.

Sökorden vi använder inkluderar partiernas namn, partiledarnas namn och namnen på de sociala mediekonton som partiet/partiledaren har.

Partiförkortningar använder vi endast som sökord på Twitter och då endast om de förekommer i samband med andra ord från den politiska sfären. Detta kan vara ord som politik, alliansen, parti, #svpol och liknande. Totalt söker vi på 160 nyckelord som partiförkortningarna kan förekomma tillsammans med. Anledningen till att vi inte fritt söker på partiförkortningar är att det skulle ge en god relevans endast för vissa partier (till exempel KD och SD), medan antalet irrelevanta inlägg för andra partier (såsom S), skulle vara mycket hög.

Specialhashtags som är unika och skapas i samband med kampanjer eller enskilda händelser, fångas inte. Om någon skapar taggen #kdkampanj kommer vi inte att fånga denna. Däremot fångar vi det som sägs om #kristdemokraterna.

2. Sekretessregler i kanalerna
Kanalernas sekretessregler avgör vad vi kan se och analysera.

  • Facebook: På Facebook kan vi endast se vad offentliga konton skriver om partier och partiledare. Privata konton går inte att bevaka. Vi kan ändå fånga delar av de privata kontonas aktivitet genom att se hur nyheter från redaktionella sajter delas, kommenteras och gillas på Facebook. Denna statistik omfattar alla Facebookkonton, även de privata. Men vi ser bara statistik på spridningen, inte hur privatpersonen formulerat själva Facebookinlägget.
  • Twitter: Här söker vi på alla inlägg som gjorts på svenska. Inga sekretessbegränsningar finns.

3. Kanalernas egna begränsningar i sökbarhet
All text i kanalerna är inte sökbar vilket innebär en viss begränsning i Mediemätaren. 

  • Facebook: Alla inlägg ingår där kontots namn eller ett ord i inlägget matchar våra sökord.
  • Twitter: Endast inlägg med ord som matchar våra sökord och inlägg från partiernas eller partiledarnas huvudkonton ingår.

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med analys av frågor och varumärken i sociala och redaktionella medier? Mejla gärna Ulla von Lochow!

Ulla von Lochow

Dataanalytiker

0701-84 22 45

Share Image: 
Kantar Sifo, Ekot, Politik