You are here

2019-05-10

Mediebilden en vaccinering vid kriser

Utmaningen för en kommunikatör är att visa ledningen hur kommunikation gör nytta, hur den bidrar till organisationens måluppfyllelse, affärsstrategin eller verksamhetsnyttan.

Anseende är ett sådant affärskritiskt mått. (Läs gärna mer om det här i forskningsrapporten Den mediala spegelbilden.)

Kantar Sifo kan nu visa på ett starkt samband mellan ett företags anseende och allmänhetens minnesbild av dess publicitet.
 

Det innebär på ren svenska att:

  • Det är bra för företaget att synas i medier, givet att du undviker negativa sammanhang. Det här kan låta självklart, men det händer fortfarande att vi hör talas om företag som gärna vill undvika att jobba proaktivt med sin mediebild.

Underlaget bygger på Kantar Sifos Anseendeindex Företag 2019 och, det är viktigt, gäller förhållandevis kända företag. Sambandet är visserligen inte kausalt (”X orsakar Y”) men exemplen på hur negativ publicitet sänker anseendet är många, även bland företag. På senare år kan nämnas Volkswagen, Arla, Swedbank, Nordea och Danske Bank som alla drabbats av kriser som sänkt deras anseende.

Uppfattad mediebild – inte faktisk eller tolkad!

Viktigt att hålla i minnet är att det här inte handlar om företagets egen upplevelse av vad som är bra eller dålig publicitet. Inte heller är det den objektiva analysen av publiciteten som ger svaret, i det här fallet. Här visar vi snarare sambandet mellan allmänhetens minnesbild av publiciteten och hur den korrelerar med anseendet.

Slutsats: Synlighet är bra!

Medial synlighet i sig är alltså - som regel - en tillgång för anseendet, det stärker troligtvis anseendet och det bygger en motståndskraft, likt vaccinering, för de kritiska medierapporteringar som förr eller senare blir verklighet. Men det är också viktigt att minimera de negativa sammanhangen.

Detta är anseende

Anseende mäts genom fem frågor som täcker både emotionella och rationella aspekter. Ofta mäts också vilka konkreta faktorer som i hög grad driver anseende. Resultatet är praktiskt användbart för kommunikatörer och ledningsgrupper, vid beslut och budskapsformulering. Kantar Sifo mäter årligen anseendet för myndigheterföretaglärosäten och intresseorganisationer. Vi skriver dessutom löpande om våra iakttagelser och slutsatser på vår blogg.

Erik Lundbom

Account Dircetor

0733-147726

Share Image: 
Mediebilden påverkar anseendet