You are here

2017-04-21

March for science

Nu i helgen, lördagen den 22 april, anordnas manifestationen March for Science med syftet att främja forskningsbaserad kunskap. Initiativet som tagits av ett antal amerikanska universitet har nu också nått Sverige. Manifestationer kommer att äga rum både i Stockholm (13.00 från Mariatorget) och i Göteborg (Gustav Adolfs torg klockan 12.30). Samtidigt hålls arrangemanget på över 500 andra platser runt om i världen.

I programmet står ”Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de har utmanat rådande sanningar. Diskussionerna kring vetenskap är en viktig del av det demokratiska samtalet”. 

Kantar Sifo bygger sin verksamhet på empirisk kunskap, något som vi levererar varje dag till våra kunder och den svenska allmänheten i form av analyser och råd. I vårt arbete strävar vi alltid efter att vara professionella, utmanande och nyfikna, vilket för oss är i linje med en vetenskaplig grundfilosofi.

Ibland möter vi en misstro över de resultat vi presenterar på grund av att man inte tycker att de borde vara så eller att människor inte borde tycka som de gör. Ibland får vi då höra att vi ställt fel frågor eller att underlaget är för dåligt. Vi måste alltid vara öppna för kritik men samtidigt ha en hög integritet för att kunna vara professionella, ofta handlar synpunkter som dessa tyvärr bara om att man inte tycker om svaren.  

 ”Vi har ju lagt ner så mycket på det här så det är orimligt att de tycker så som de gör, om de bara förstod vad vi vill så skulle de rösta på oss”. Ytterst sällan hör vi att väljarna förstått vårt förslag och därför röstar de inte på oss.

Undersökningsresultat kan vara omtumlande för många därför att det är ett tvärsnitt av vad befolkningen tycker och att detta inte alltid överensstämmer med vad våra närmaste och bekantskapskretsen står i olika frågor. Att upptäcka det nya som händer är helt avgörande för om man vill vara med att påverka. Sedan kan man tycka olika om vad som händer men om man inte förstår vad som händer blir det svårt att försöka förändra och förbättra.

Likt isfiske man måste hela tiden slå hål på isen i det hål som man borrat. Man måste hela tiden vara öppen för förändringar och nya fakta.

Detta kan synas som lätt och självklart men det är det bara när vi tittat på vad andra gör. När vi själva gör det är det betydligt svårare. Hur agerar vi när det vi en gång tyckt varit självklart och faktabaserat inte längre gäller? Fundera själv vilka saker som du idag tar för självklara egentligen inte håller för närmare granskning?

Läs mer om helgens March for Science här.
 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: