You are here

2019-05-29

Liberala och gröna vindar blåser starkast i Europa – inte konservativa eller högerextrema

I diskussionen efter valet till Europaparlamentet har jag noterat flera svenska röster som säger att högernationalister och extremister gick fram ”mindre än väntat”. I det påståendet ligger en förväntan om en kraftig framgång för dessa rörelser.

När vi studerar vilka områden som fick störst genomslag i mediebevakningen i samband med valet ser vi också att, vid sidan om klimat och flera politiska skandaler, att framväxten av högernationalister, -extremister och -populister i kraftig utsträckning har lyfts fram som parlamentsvalets stora fråga. Medierna har således valt att ge väldigt stort utrymme åt konflikten mellan etablerade partier och de högernationella.

Vad blev då resultatet?

Vi kan i den preliminära rösträkningen se att de tre grupper (ECR, EFDD och ENF) som ligger i en konservativ, nationalistisk och EU-kritisk fålla i det europeiska spektrat ökar med ungefär 20 mandat. Dock ska påpekas att det dessutom finns grupplösa som tappar mandat i parlamentet. Bland de grupplösa finns många invandringskritiska och t o m nazistiska rörelser. Den sammanlagda uppgången för de högernationalistiska och högerextrema rörelserna är därmed snarare kring 10-15 mandat, vi får se när vi har en definitiv sluträkning.

 

Vidare kan vi se att de två grupper (GUE/NGL och S&D) där V respektive S ingår tappar knappt 50 mandat. Ur en vänstersympatisörs perspektiv har det definitivt skett en förflyttning från vänstern högerut. Men är det tillräckligt för att kalla det högerextrema vindar?

 

Samtidigt har nämligen moderaternas och kristdemokraternas partigrupp (EPP) tappat 40 mandat. Däremot har de liberala (ALDE) och de gröna totalt ökat med över 50 mandat, inte minst sen Macrons rörelse räknas in där. Den liberala och gröna tillväxten är därmed många gånger så stark som den högernationella och invandringskritiska. Men en fortsatt analogi från meteorologin skulle jag nog därmed vilja påstå att den verkliga vinden i Europa snarare är liberal och grön. Inte högerextrem. Inte konservativ.

 

Och, vilket är det allvarliga, allt detta har varit känt sen innan valrörelsen drog igång. I början av april kunde sammanställningen av de europeiska väljarbarometrarna redovisa de högerextrema rörelsernas måttliga framgång. Alltså, inga stora framgångar, snarare mycket måttliga framgångar. Sedan den mätningen, efter en konfliktfylld valkampanj, har dessa gruppers stöd ökat något, snarare än minskat. Ingen kan därmed påstå att kritiken och argumentationen mot de högerextrema i valrörelsen gjort att deras stöd nämnvärt minskat. 

 

Frågan som nu bör ställas är varför de som är förvånade över valresultatet har levt i en föreställning om kraftiga högerextrema vindar? Vem brister? Är det vi opinionsundersökare som inte förmår att förklara för medier och allmänhet hur opinionsundersökningar tolkas? Är det medier som dras med i partiernas valstrategi och beskriver världen som partierna av taktiska skäl vill den ska beskrivas, snarare än att de beskriver den verklighet som ligger på bordet?

 

Jag tycker det finns anledning till självrannsakan.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Share Image: 
Kantar Sifo EU val 2019