You are here

2022-06-16

Kristdemokraternas form inför valet

Här följer de viktigaste slutsatserna från samtalet mellan Kantar Publics opinionschef Toivo Sjörén och medieanalyschefen Per Söderpalm:

— Kristdemokraterna ligger klart bättre till i opinionen än vid samma tidpunkt inför valet 2018. Efter ett år på ungefär samma nivå ser partiet nu en liten uppgång.

— Förtroendet för Ebba Busch ligger på en god nivå, hon ligger fyra bland partiledarna. Påskupploppen har inte haft någon negativ inverkan på opinionen.

— Allmänheten uppfattar också partiets mediebild som mindre negativ än tidigare. Under lång tid tyngdes bilden av rapporteringen om partiledarens husaffär i Uppsala.

— Den starkaste positionen har partiet bland boende i mindre tätorter, i gruppen 30 till 49 år samt bland kvinnor.

— Partiet har hög trovärdighet inom sjukvård och äldreomsorg. Det är viktiga frågor för allmänheten men det saknas tydliga politiska konfliktlinjer som kan flytta väljare.

— KD ses som ett högerparti vilket gör att störst potential finns bland väljare från M och SD. Ebba Busch får ofta höga betyg i valdebatterna, en möjlighet för partiet.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: