You are here

2017-04-05

Konsten att mäta åsikter om vinster i välfärden

”Frågan var så ledande att svaret var givet på förhand.” Så twittrades det när privata vårdgivare debatterade med stöd av en Sifo-undersökning. Svaret är grannlaga – det är en konst att mäta åsikter i komplexa frågor.

Hur mäter man då bäst vilken inställning medborgare har till hur välfärden ska bedrivas? Hade twittrarna rätt? Fyra fallgropar finns som lätt leder till fel slutsatser.  

 

  1. Skilj på vilken sektor det är. Väljarna har olika inställning beroende på om det är skola, sjukvård eller äldreomsorg.
  2. Blanda inte ihop val av utövare med vinst. Folk kan mycket väl både gilla möjligheten att välja privata utövare och ändå vilja förbjuda vinster i välfärden. Ja, det är ologiskt. Men det är inte undersökningens sak att idka folkbildning. Det är alltså fel att citera andelen som vill välja och dra slutsatsen att samma personer vill ha privata vinstfinansierade alternativ.
  3. Mätbar kvalitet är en vattendelare. Om kvaliteten i ett vinstdrivande företags verksamhet inom skolan skulle hålla högre kvalitet och vara billigare, hur ställer man sig då? Den förutsättningen är svår att argumentera emot, förutom bland den hårda kärna som verkligen är motståndare till privata alternativ. Men om syftet är att hitta just den starkt ideologiska andelen av väljarna – då gör frågan sitt jobb.
  4. Vad är vinst? De förslag som kommit om vinstbegränsningar är väldigt komplicerade även för den som har företagsekonomisk utbildning, har det visat sig. I våra undersökningar förenklar vi vinstfrågorna och mäter då snarare den allmänna attityden än det konkreta, komplicerade förslaget. Resultatet visar att det finns ett stöd för förbud eller begränsningar.

Vad tycker då väljarna om vinster i välfärden?

Väljarkåren är splittrad. I mars 2017 var en majoritet positiva till att kunna välja utövare inom varje sektor; sjukvård, skola och äldreomsorg. Stödet är störst för att fortsätta välja äldreomsorg, lägst är stödet för att välja utövare inom skolan. Å andra sidan, i oktober 2016 tyckte också många att vi ska begränsa vinsterna (53 procent ville begränsa, 27 procent ville förbjuda).

Om vinsten ställs mot friheten att välja, accepterar fyra av tio att ett vinstförbud innebär minskad valfrihet. Lika många säger att vinsterna får fortsätta, så länge de får välja. (Kantar Sifo för Entreprenörskapsforum i mars 2017).

 

Vill du ställa din egen fråga om folkets åsikter? Hör av dig till mig.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: 
Vinster i välfärden