You are here

2019-09-01

Klimatfrågan växer i sociala medier – nu tredje största sakfråga

Kantar Sifo och Sveriges Radio släpper tillsammans Mediemätaren, en undersökning som visar hur det politiska samtalet ser ut i sociala medier. Under andra kvartalet ligger integrationsfrågan i topp följd av lag och ordning. Samtidigt är det tydligt att integration inte längre har samma dominerande ställning som tidigare. Den fråga som ökar snabbast i sociala medier är istället klimatet. Frågan är nu tredje störst på Facebook och ökar också snabbt i den vanliga nyhetsrapporteringen. Jämför vi med för ett år sedan har engagemanget runt klimatfrågan ökat från 10 till 25 procent av det politiska samtalet på Facebook.

Stor bredd av teman i debatten – Greta Thunberg engagerar

En anledning till att det sociala engagemanget för klimatfrågan ökar så snabbt är att antalet teman som diskuteras blivit fler. Vi ser tre teman som sticker ut. Det första handlar om flygets påverkan på klimatet. Här syns en diskussion om behovet av minskat flygande, förslag om flygförbud inom Sverige och tågresande som alternativt transportsätt. Samtidigt ser vi allt oftare en kritik mot att det är för mycket fokus på flyget. Vissa menar att påverkan från kläder, kött och barn behöver diskuteras mer, medan andra tycker att individens ansvar för klimatfrågan behöver tonas ner. En annan typ av kritik som engagerar socialt handlar om den dubbelmoral som man uppfattar när makthavare med klimatprofil själva väljer flyget.

I juni genomförde Kantar Sifo en stor undersökning om allmänhetens syn på klimatfrågan, där en av slutsatserna var att det finns ett relativt svagt stöd för höjda bensinskatter. Med detta i åtanke är det inte särskilt överraskande att de svenska bensinpriserna väcker mycket engagemang i sociala medier. Bensinupproret och dess protest mot skattenivåerna syns mycket. De varnar för att höga priser drabbar landsbygden vilket förstärker de regionala klyftorna i Sverige. Bland förespråkarna ses höjda bensinskatter istället som ett nödvändigt steg för att nå klimatmålen och för att på sikt uppnå ett fossilfritt samhälle.

Det tredje stora temat på sociala medier är Greta Thunberg. Av de mest engagerande inläggen under andra kvartalet handlar påfallande många om henne. De inlägg som sprids mest handlar om Greta Thunberg som fenomen, hennes träffar med både svenska och internationella politiker samt hennes budskap om att makthavarna måste agera nu. Överlag är bilden som ges i sociala medier positiv men det förekommer också negativa inlägg. Risken för att hon ska utnyttjas av olika aktörer syns en del liksom kritiken från Jimmie Åkesson mot hennes båtresa till New York.

Utöver flyget, bensinskatter och Greta Thunberg ser vi att flera nya teman kommer in i diskussionen i augusti. Störst av dessa är de många bränderna i Amazonas, vilka driver mycket engagemang och också skapar en mer internationellt präglad diskussion om klimatet.

Polariseringen i klimatdebatten ökar – lösningarna lyfts fram mer

Det är svårt att utse några tydliga vinnare i debatten om klimatet i sociala medier men det är tydligt att polariseringen är stor och dessutom ökar. Olika aktörers ståndpunkter står ofta långt ifrån varandra och deras positioner blir mer radikala. Samtidigt ser vi att diskussionen över tid förflyttat sig från att handla om huruvida klimatförändringar existerar eller inte till att handla om olika typer av lösningar. 

Den polarisering vi nu ser av klimatdebatten påminner delvis om diskussionen runt invandring & integration för 3-4 år sedan. I ett läge där både frågan som sådan och de politiska förslagen går in i en mer konkret fas ökar också motståndet och styrkan i debatten.

Flyktingsituationen 2015 genererade exempelvis ett kraftigt ökat socialt engagemang både för- och emot den rådande flyktingpolitiken. Inom klimatområdet ser vi nu liknande tecken, om än inte med fullt samma kraft. Det blir intressant att se vilka klimatrelaterade förslag som kommer att läggas fram av regeringen under mandatperioden och hur dessa kommer att tas emot. En föraning om detta fick vi när en av kvällstidningarna, felaktigt eller inte, rapporterade att Magdalerna Andersson i en intervju sagt att hon vill se höjda bensinskatter. Genomslaget för nyheten och kritiken mot innehållet var mycket omfattande i sociala medier.

Vi ser, utöver en ökad polarisering och en ökad politisk aktivitet, att det internationella perspektivet får större utrymme i diskussionen. Mycket tyder på att bränderna i Amazonas kan komma att följas av fler liknande exempel. Sammantaget är det därför mycket som pekar på att klimatfrågans position i sociala medier kommer att fortsätta stärkas framöver.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Ulla von Lochow

Dataanalytiker

0701-84 22 45

Share Image: 
Klimatfrågan