You are here

2022-04-28

Johan Pehrsson ny partiledare – klarar Liberalerna spärren?

Kantar Publics opinionschef Toivo Sjörén berättar att kännedomen om Johan Pehrsson bland de svenska väljarna är låg och att detta är något som också påverkar förtroendet för den nya partiledaren. Däremot är det en ganska stor andel av väljarna som tror att valet av ny partiledare ökar Liberalernas chanser att komma in i riksdagen. Någon Johan Pehrson-effekt ser vi dock inte i opinionen. Liberalernas opinionssiffror ligger kvar på prekära nivåer.

Toivo Sjörén berättar att kännedomen om Johan Pehrson är mycket låg. Nästan hälften av väljarna känner inte till honom alls medan bara sju procent känner till honom mycket eller ganska väl. Sjörén säger att det är förväntande siffror. Pehrson har inte haft någon ministerpost eller några andra ledande positioner som gjort det möjligt för honom att profilera sig mot den breda allmänheten.

 

Förtroendet för Johan Pehrson ligger också lågt, till och med lägre än för avgående Nyamko Sabuni. Enligt Sjörén är detta väntat och en effekt av att kännedomen om den nye partiledaren är så låg. För Pehrson handlar det om att bygga en högre kännedom i den kommande valrörelsen, en period som ger alla partier möjligheter att synas mer i media.

 

Den senaste partisympatimätningen släpptes två veckor efter att den nya partiledaren tillträdde. Här märks dock ingen Johan Pehrson-effekt, partiets stöd ligger kvar på låga 2,4 procent. Toivo Sjörén är inte överraskad över siffrorna utan menar att det stora fokuset på Ukraina och Nato gör att rörligheten bland väljarna är låg. Han menar också att den nuvarande agendan gör det mycket svårt för Liberalerna och andra mindre partier att nå ut i media.

 

Kantar Public ställer också frågan till de svenska väljarna om de tror att bytet av partiledare ökar chanserna för Liberalerna att komma in i riksdagen. Drygt 30 procent svarar ja på frågan vilket visar att det finns en viss potential. Motsvarande siffra bland liberala sympatisörer ligger på 80 procent. Sjörén säger att det är en indikation på att det finns en intern entusiasm runt Johan Pehrson.

 

På frågan om vad som kan få Liberalerna att komma in i riksdagen nämner Toivo Sjörén tre faktorer: En ny medieagenda med ökat fokus på inrikespolitik, partiets förmåga att ta ”ägarskap” över någon fråga i valrörelsen samt bra framträdanden från Johan Pehrsson i debatter och utfrågningar. För partiet blir det också viktigt att relativt snabbt komma upp i ett stöd över tre procent i opinionsundersökningarna. Då ökar potentialen för moderata stödröster, avslutar Toivo Sjörén.

För mer utförliga kommentarer om förtroendet för partiledarna, se här

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: