You are here

2018-06-01

Inte bara invandring driver väljare till SD

Om upplevelsen av respekt, inflytande och valuta för skatterna

Det är en förenkling att endast tillskriva invandringsfrågan tillväxten hos Sverigedemokraterna. SD-väljarna särskiljer sig kraftigt på flera punkter jämfört med övriga partier. I väsentligt lägre utsträckning upplever de att politiker lyssnar, att de får valuta för skatterna och att de är respekterade av samhället. Invandringsfrågan verkar ha blivit en symbol för att samhällets fokus och resurser vänds till andra än mig själv.

Sverigedemokraternas framgångar i opinionen har under lång tid tillskrivits att de varit ett parti som attraherat väljare på grund av partiets politik i invandrings- och integrationsfrågor. I takt med att allmänheten i större utsträckning uppfattar att invandringsfrågorna hör till de viktigaste har också SD kunnat växa till sig. När invandring har varit på agendan har SD vuxit i opinionen och vice versa, när andra frågor haft mediernas fokus har SDs tillväxt hållits tillbaka.

Vi har de senaste tiden också kunnat se att SD växer trots att de övriga stora partierna, Moderaterna och senast Socialdemokraterna, i sin retorik blivit mer återhållsamma till invandringen. Då inställer sig frågan; är det andra faktorer som också ligger bakom SD tillväxt? Finns där andra komponenter som riskerar falla i glömska i analysen av Sverigedemokraternas tillväxt? (Här ligger rapporten med alla siffror.)

Tre perspektiv på värderingsförändringar
I ett tidigare blogginlägg från januari 2017 redogjorde vi för den amerikanska statsvetaren Katherin J. Cramers studie av förändringar i värderingar hos landsbygdsbefolkningen i Wisconsin. I deras fall innebar värderingsskiftet att de gick från att tidigare (kring 2006-2008) ha röstat på demokraterna och Barack Obama till att senare (2012) vända sig till republikanerna och de mer konservativa krafter som ville ta makten i staten Wisconsin. Efter Cramers återkommande samtal med människorna på landsbygden i Wisconsin lyfte hon fram tre perspektiv till dessa värderingsförändringar.

 • Att just deras landsända är ignorerade av beslutsfattare. The Power.
 • Att just deras miljöer inte får sin rättmätiga del av resurser. The Money.
 • Att deras värderingar och livsstil är fundamentalt annorlunda än stadsbors och att människorna i staden missförstår dem och/eller inte respekterar dem. The Respect.

Med dessa känslor som klangbotten leder det till val som kan te sig irrationella för en utomstående men, menade Cramer, inte alls behöver vara det. Utifrån en människas uppfattning om världen kan hennes beslut vara fullt rationella. Författaren menade att staten och politikerna i Wisconsin inte tillräckligt förstått de känslor som gror på landsbygden.

Förstår vi vad som gror bland svenskar?
Efter att Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans tappat kring 15 procentenheter av väljarkåren de senaste 12 åren finns det anledning att ställa sig frågan om de etablerade partierna verkligen förstått de känslor som gror i Sverige? Vi vet att invandringsfrågan är viktig för Sverigedemokraternas tillväxt. Vi vet att dess väljare är motståndare till invandring i större utsträckning än andra partiers väljare. Men kan det finnas andra faktorer som också skiljer SDs väljarkår från övriga partiers? Vi lät därför ställa frågor för att i viss mån fånga upp de tre perspektiv som Cramer lyfte fram i sin studie. Vi ställde frågor som försöker se om det finns skillnader mellan olika partiers väljare i frågan om man känner sig ignorerade av beslutsfattare (the power), om man känner att man får tillräcklig valuta (välfärd) för de skatter man betalar (the money) och om man upplever att politiker och medier tillräckligt väl respekterar och skildrar sin egen livssituation (the respect).

Vi formulerade frågorna på följande sätt:

 • Tycker du att politiker i allmänhet respekterar det sätt du valt att leva, eller tycker du inte det
 • Hur tycker du att det yrke du arbetar inom skildras i media?
 • Hur tycker du att politiker lyssnar på vad du tycker, på ett …
 • Känner du dig respekterad i samhället eller gör du inte det
 • I vilken utsträckning tycker du att media beskriver människor i din livssituation på ett korrekt sätt
 • I vilken utsträckning tycker du att du får valuta för de skatter du betalar
 • I vilken utsträckning är de politiska frågor som just nu diskuteras av politiker viktiga för dig

Sverigedemokratiska väljare särskiljer sig på punkt efter punkt
Undersökningen gick ut till 1504 personer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade riksrepresentativa webbpanel. Den låg i fält mellan 23 och 28 maj. Undersökningen är vägd på kön, ålder och region. När vi undersöker resultaten med avseende på kön, ålder och storstad vs övriga landet ser vi några relativt små skillnader. Män upplever sig i något lägre utsträckning än kvinnor vara respekterade av politiker och samhället. Vi ser också en liten skillnad mellan storstad och övriga landet i frågan om respekt från politiker. Vidare tycks det vara så att personer mellan 30 och 49 år i något större omfattning upplever sig respekterade. Däremot, när vi studerar resultaten baserat på vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag blir det tydligt att Sverigedemokraternas väljare särskiljer sig kraftigt. De sticker ut i sex av de sju undersökta frågorna.

 • 23 procent av SDs väljare tycker att politiker i allmänhet respekterar det sätt de valt att leva. Detta kan jämföras med 60 procent och 63 procent bland borgerliga väljare (M+C+L+KD) respektive rödgröna (S+MP+V).
 • 84 procent av SDs väljare tycker att politiker lyssnar på ett mycket eller ganska dåligt sätt, jämför med 47 procent och 43 procent av borgerliga respektive rödgröna väljare.
 • 55 procent av SDs väljare känner sig respekterade av samhället. Motsvarande andelar för borgerliga och rödgröna är 84 procent och 79 procent.
 • 26 procent av SDs väljare tycker att media beskriver deras livssituation på ett korrekt sätt. Bland borgerligt röstande är andelen 53 procent och bland rödgröna 56 procent.
 • 82 procent av SDs väljare tycker att de i (ganska eller mycket) låg utsträckning får valuta för de skatter de betalar. Jämförande andelar för borgerliga och rödgröna är 45 procent respektive 18 procent. 16 procent av SDs väljare tycker att de får valuta för de skatter de betalar. Andelen borgerliga är 51 procent och bland rödgröna är andelen 78 procent.
 • SDs väljare står dessutom ut vad gäller frågan om man tycker att de dagsaktuella frågorna som politiker diskuterar är viktiga. Var tredje håller med i mycket hög utsträckning. Övriga grupper ligger något lägre.
 • Den fråga där SDs väljare inte särskiljer sig från övriga handlar hur ens yrke beskrivs i media. 45 procent av SDs väljare tycker i likhet med genomsnittet av allmänheten att ens yrke beskrivs på rätt sätt eller ganska rätt sätt.

Att kommunicera med alla ställer stora krav
Det är uppenbart att SDs väljare i lägre utsträckning än andra tycker:

 • att politiker lyssnar
 • att de får valuta för skatterna
 • att de är respekterade av samhället

Det är klarlagt sen länge att SDs framgångar i opinionen är kopplade till partiets invandringspolitik, men vi kan konstatera att det finns underströmmar som tarvar mer förståelse och analys. Kanske blir invandringsfrågan en symbol för att samhällets fokus och resurser vänds till andra än mig själv. Det kan bidra till en känsla av att man glöms bort, en känsla som kommuniceras och förstärks i samtal med andra. Den här typen av erfarenheter kan förändra åsikter och ”vi” vänds till ”dom”. Precis som Cramer visade var fallet i Wisconsin.

En tid där känslan och upplevelsen regerar ställer stora krav på våra politiker, för att alla ska känna tillhörighet. I vilken omfattning detta har lyckats kommer det säkert ställas många frågor om framöver. Vi hjälper gärna till med mer insikter.

Vår branschkollega David Ahlin skrev en krönika i Sydsvenskan baserad på vår undersökning. Läs gärna den också.

För mer information om undersökningen eller en presentation av den, hör av er till vår opinionschef Toivo Sjörén, toivo.sjoren@kantarsifo.com, eller undertecknad.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Kommentarer

I know!? Said Larry. ?I wager he likes angels because he has them round all the time.

Perhaps he and the angels play family video games like we do sometimes.

Possibly they play Monopoly.? This made Mommy giggle actually hard.

Here is my web-site :: ubuntu.ca


My flip, my turn.? Larry stated eagerly wiggling to get a chance to

talk. ?I feel the most effective factor about God is that he can beat up the devil because the devil

is frightening and imply and ugly and unhealthy and God

can beat him up so the satan can?t damage us like he did

these demon filled folks in Jesus day.

Stop by my homepage: www.windowgen.com


Working as a contract paralegal has components in its favor,

and factors which are adverse to some people. If a way of adventure and excitement in your work life is what would swimsuit you the most effective, freelancing

may very well be a great option for you!

my weblog www.lowsodium.com


Once you elect to freelance, you will also be in control of your personal schedule.

As a substitute of being bound to the nine-to-5 work day of most

legislation offices, both your each day schedule and your calendar as an entire

might be largely as much as you. Whether its essential take break day,

or whether you wish to tackle a heavier workload, freelancing will meet your needs.

Review my web blog - www.linux.net


If youre the type of person who is lower than thrilled with

the prospect of working in the same workplace, day after day, eliminating this

type of routine is one of the most necessary highlights that you can obtain from freelancing.

If you hire your self out as a freelancer, each job assignment

that you simply take on shall be a brand new adventure.

Not only will the work setting fluctuate, however additionally, you will have the opportunity

to fulfill many extra attention-grabbing people. This factor alone is among the principal explanation why many paralegals desire freelancing over committing themselves to at least one particular workplace.

my weblog - www.linux.co.uk


Everyone laughed making an attempt to imagine what sort of birthday celebration Mary and Joseph gave for Jesus when He was six.

Larry wondered, ?I guess he preferred the same form of toys we like.

Also visit my web blog :: www.linux.co.uk


When you are occupied with a new profession as

a paralegal, there are a number of options which you can consider.

You would possibly decide that being a contract paralegal

is the way that you simply want to pursue this field.

You can begin by weighing the professionals and cons of this exciting new way of working within the paralegal area; and its possible youll resolve that its the most suitable choice for you.

My web-site; http://www.dell.ca


Okay,? Lee stated after which he stopped and thought.

?The best thing about God is ??? hmmmm?????..? He puzzled because he had so many things that have

been nice about God but he wanted to choose the most

effective one so he would win the game. ?That he is aware of everything.

That?s actually cool. Meaning he can assist me with my homework.?

Larry concluded with a proud expression on his face.

my weblog ... www.linux.net


Freelancing may also lead to an enormous “plus” relating

to your income. As an alternative of having to

settle for the specific salary thats offered by the one regulation agency that you work,

you have got a substantial amount of leeway in setting your personal pay rates.

This factor may end up in considerably extra money for you.

Take a look at my homepage: linux.org


Singing worship songs is good but that?s not the one way to worship.?

Daddy said, perhaps to make Larry stop singing. ?There are

lots of ways to worship.

Also visit my web site ... www.linux.ca


There are, of course, some unfavourable factors to freelancing.

One vital point is that for those who work as a freelance paralegal you will not be eligible for the sorts of benefits that

you would have in working for a regulation agency or a non-public attorney.

Should you really feel that such “perks” as general health

insurance and different such benefits are essential, freelancing is not going to give you these benefits.

Here is my web site - www.linux.ca


I do know a game we will play thats like Daddy is talking

about.? Mommy stated making both boys need to know the

game a lot. ?It?s referred to as ?What is the best thing about

God. And every of us has to come up with one actually great thing we like about God.

Who needs to go first?? Lee and Larry jumped and shouted ?ME ME!?

waving their fingers in the air like they do at school.

Lastly, Mommy mentioned, ?Nicely Lee, since you are two minutes older

than Larry, you possibly can go first.

Here is my site; www.linux.co.uk


You mean like when we sing reward songs in Church?? Larry requested and daddy nodded.

?Well I can make up a worship song.? So Larry jumped to his ft and

began to make up a music to a really bad tune.

?Jesus is so cool. Its fun being with God. He is the funnest God anybody might have.?

Larry sang very badly so Lee had put his palms over his ears.

Feel free to visit my page - www.newserk.ca


To be able to be successful with freelancing, it

is necessary to be self-disciplined, motivated, and organized.

When you elect to take the route of freelancing, you will want to be able to search and acquire potential jobs, be very efficient in scheduling your

time, and have good math expertise for the purpose of billing and taxes.

my web blog ... http://www.dell.ca


Well, I am stunned you all left the very additional finest one for me.?

Daddy said with a teasing smile. ?It?s that he sent Jesus to die for us and give

us life perpetually and ever and that due to that well be a family in heaven for millions of years.

That?s pretty good isnt it?

Have a look at my blog post ... www.windowgen.com


With a purpose to be successful with freelancing, its necessary to be self-disciplined, motivated, and organized.

In the event you elect to take the route of freelancing, you will need to

be able to search and obtain prospective jobs, be very efficient in scheduling your time, and have good math

abilities for the aim of billing and taxes.

my site ... http://www.lowsodium.com/


In case you are the kind of one who is less than thrilled with the prospect of working

in the identical office, day after day, eliminating this

form of routine is one of the most important highlights that you would be able to receive from freelancing.

While you rent your self out as a freelancer, each and every job

assignment that you just take on shall be a brand new

adventure. Not only will the work environment vary,

but you will also have the chance to satisfy many more interesting

people. This factor alone is among the foremost

the reason why many paralegals want freelancing over committing themselves to 1 particular workplace.

My blog; www.newserk.ca


Lee and Larry liked their sixth birthday party.

Although they have been twins, Mommy and Daddy at all times made positive they each

had a particular time. And with their birthdays coming in December, Mommy and Daddy also all

the time made positive their birthdays have been particular though Christmas was right across the corner.

The party was so enjoyable with a clown and cake and songs and great

presents from their pals and grandparents and uncle and aunts.

It went by so quick however earlier than they knew it, everyone had gone residence and it was time to wash up and get ready for bed.

Here is my web page; dell.ca


Well, I am surprised you all left the very additional greatest

one for me.? Daddy stated with a teasing smile.

?It?s that he despatched Jesus to die for us and provides us life without end and ever and that

due to that well be a family in heaven for tens of millions of years.

That?s pretty good isnt it?

Feel free to surf to my blog: www.lowsodium.com


Freelancing can also lead to a giant “plus” regarding your income.

As an alternative of having to accept the precise salary

thats supplied by the one regulation agency that you simply work, youve a

substantial amount of leeway in setting your personal pay rates.

This issue can result in significantly more money for you.

my homepage :: http://www.dell.ca/


You mean like when we sing praise songs in Church??

Larry asked and daddy nodded. ?Effectively I could make up a

worship song.? So Larry jumped to his toes and began to

make up a song to a very bad tune. ?Jesus is so cool.

Its fun being with God. He is the funnest God anybody may have.?

Larry sang very badly so Lee had put his palms

over his ears.

Feel free to visit my homepage www.dell.ca


There are, in fact, some destructive factors to freelancing.

One essential point is that if you happen to work as a freelance paralegal you will not be eligible

for the kinds of advantages that you would have in working for a regulation agency or a private attorney.

In case you feel that such “perks” as basic

medical health insurance and other such advantages are important, freelancing will not offer you these benefits.

my blog: http://www.ubuntu.ca


Or possibly he likes bowling.? Lee continued. ?I heard somebody say that

if you hear thunder, that means that God is bowling in heaven.

I guess he is actually good at it.

Check out my web site www.linux.net


In case you are the type of one who is less than thrilled with the prospect of working in the

same office, day after day, eliminating this type

of routine is among the most vital highlights you can receive from freelancing.

If you rent your self out as a freelancer, every job task that you take on shall be a brand new adventure.

Not only will the work surroundings range, however you will also have the chance to satisfy many extra interesting people.

This factor alone is among the principal explanation why many paralegals choose freelancing over committing themselves to

1 particular workplace.

my blog www.dell.ca


Mommy and Daddy hugged the twins as a result of it was getting time to

get to bed. ?Mommy thinks the perfect thing about God is he gave me these two

little rascals and they are the best factor in Mommy?s world.?

She said cuddling and tickling each boys.

That was the form of thing mommies at all times say.

The giggled and hugged Mommy and had been virtually able

to go to their bunk beds when Lee said.

Stop by my web blog :: www.dell.ca


This is such a enjoyable recreation and we had a perfect birthday Daddy.?

Larry added. ?Can we play ?What?s the very best factor about God?

tomorrow too?? he begged his Mommy.

my webpage :: mousepad.ca


My flip, my turn.? Larry stated eagerly wiggling to get a chance

to talk. ?I think the very best thing about God is that he can beat up the satan as a result of the devil is horrifying and mean and ugly and bad and God can beat him up so the devil can?t damage us like

he did these demon crammed people in Jesus day.

Here is my webpage ... www.linux.ca


Ok,? Lee mentioned after which he stopped and thought. ?The perfect

factor about God is ??? hmmmm?????..? He puzzled as

a result of he had so many things that have been nice about God

but he needed to pick the best one so he would win the game.

?That he is aware of everything. That?s really cool. Meaning he

can assist me with my homework.? Larry concluded with a proud expression on his face.

my homepage www.linux.ca


In case you are the type of one that is lower than thrilled with the prospect of working in the identical office, day after day, eliminating

this form of routine is without doubt one of the most important highlights that

you would be able to receive from freelancing. While you hire yourself out as a freelancer, each

and every job task that you take on will be a new adventure.

Not only will the work environment vary, however additionally, you will have the opportunity to fulfill many extra attention-grabbing people.

This issue alone is likely one of the essential explanation why many paralegals want freelancing over committing themselves to one specific workplace.

Here is my web-site www.dell.ca


Properly like Mommy said, once we love one

another and love the world that Jesus died for, that?s a form of worship.

After we think about God and hearken to the sermon or in Sunday College, that?s

a manner of worshipping because we are studying how nice God is and

He likes that. Or once we sit round and inform each other

what the best things about God are. You know how much you like listening to

individuals say how good or cute you boys are? Nicely God likes once we speak together about how great he

is.? Daddy answered.

Here is my blog post - http://www.linux.co.uk/


I know!? Said Larry. ?I guess he likes angels as a result of he has them around all the time.

Maybe he and the angels play household video games like we do sometimes.

Maybe they play Monopoly.? This made Mommy chuckle actually hard.

my weblog - www.windowgen.com


If youre the type of one that is lower than thrilled with the prospect of working in the identical office, day after day, eliminating this

form of routine is one of the most vital highlights which you could obtain from freelancing.

While you hire yourself out as a freelancer,

each and every job task that you simply tackle might be a brand new

adventure. Not solely will the work surroundings vary, however you will also have the chance to fulfill many

extra interesting people. This factor alone is without

doubt one of the major the reason why many paralegals favor freelancing over

committing themselves to at least one particular workplace.

Here is my web-site :: http://www.dell.ca/


I know a sport we can play that is like Daddy is speaking about.?

Mommy stated making each boys need to know the game a

lot. ?It?s called ?What is the smartest thing about God.

And every of us has to give you one actually great point we like about God.

Who needs to go first?? Lee and Larry jumped and shouted ?ME ME!?

waving their fingers within the air like they do at school.

Lastly, Mommy mentioned, ?Nicely Lee, since youre two minutes older than Larry,

you can go first.

My web-site newserk.ca


Youll be able to play it anytime you want.?

Daddy answered. ?As a result of speaking about how great God is makes him glad and its worship.

Play it before you fall asleep tonight and once you get up within the morning and God will likely be near you

all day long.

Also visit my web site; http://www.lowsodium.com/


Or maybe he likes bowling.? Lee continued.

?I heard someone say that whenever you hear thunder, that means that

God is bowling in heaven. I wager he is really good at it.

Look into my web-site: www.linux.org


I know!? Mentioned Larry. ?I bet he likes angels as a result of he has them round all of the time.

Perhaps he and the angels play family games like we do sometimes.

Possibly they play Monopoly.? This made Mommy chortle really hard.

Also visit my weblog - www.linux.net


Lee and Larry beloved their sixth birthday

party. Though they have been twins, Mommy and Daddy always made sure they

every had a particular time. And with their birthdays coming in December, Mommy and Daddy additionally always made

certain their birthdays were particular despite

the fact that Christmas was right around the corner.

The celebration was so fun with a clown and cake and songs and

fantastic presents from their associates and grandparents and uncle and aunts.

It glided by so quick however before they knew it, everybody had gone dwelling and it was time to clean up and prepare for bed.

Feel free to visit my website ... http://www.linux.co.uk


You may play it anytime you want.? Daddy answered.

?As a result of talking about how great God is makes him completely satisfied and its worship.

Play it before you fall asleep tonight and if you

wake up in the morning and God might be close to you all day long.

My homepage - http://www.windowgen.com


Freelancing can even result in an enormous “plus” regarding your income.

Instead of getting to settle for the specific salary that is offered by

the one legislation firm that you work, you might have a great deal of leeway in setting your personal pay rates.

This issue can lead to significantly extra money for you.

Here is my website :: http://www.dell.ca


Everybody laughed attempting to imagine what kind of birthday celebration Mary and Joseph gave for Jesus when He was six.

Larry puzzled, ?I bet he favored the same sort of toys we like.

Here is my blog ... www.newserk.ca


Visar 1-50 av 54. Nästa ›

Lägg till ny kommentar

Basic HTML

 • Allowed HTML tags: <a> <p> <em> <strong> <ul> <li>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
Share Image: