You are here

2018-06-01

Inte bara invandring driver väljare till SD

Om upplevelsen av respekt, inflytande och valuta för skatterna

Det är en förenkling att endast tillskriva invandringsfrågan tillväxten hos Sverigedemokraterna. SD-väljarna särskiljer sig kraftigt på flera punkter jämfört med övriga partier. I väsentligt lägre utsträckning upplever de att politiker lyssnar, att de får valuta för skatterna och att de är respekterade av samhället. Invandringsfrågan verkar ha blivit en symbol för att samhällets fokus och resurser vänds till andra än mig själv.

Sverigedemokraternas framgångar i opinionen har under lång tid tillskrivits att de varit ett parti som attraherat väljare på grund av partiets politik i invandrings- och integrationsfrågor. I takt med att allmänheten i större utsträckning uppfattar att invandringsfrågorna hör till de viktigaste har också SD kunnat växa till sig. När invandring har varit på agendan har SD vuxit i opinionen och vice versa, när andra frågor haft mediernas fokus har SDs tillväxt hållits tillbaka.

Vi har de senaste tiden också kunnat se att SD växer trots att de övriga stora partierna, Moderaterna och senast Socialdemokraterna, i sin retorik blivit mer återhållsamma till invandringen. Då inställer sig frågan; är det andra faktorer som också ligger bakom SD tillväxt? Finns där andra komponenter som riskerar falla i glömska i analysen av Sverigedemokraternas tillväxt? (Här ligger rapporten med alla siffror.)

Tre perspektiv på värderingsförändringar
I ett tidigare blogginlägg från januari 2017 redogjorde vi för den amerikanska statsvetaren Katherin J. Cramers studie av förändringar i värderingar hos landsbygdsbefolkningen i Wisconsin. I deras fall innebar värderingsskiftet att de gick från att tidigare (kring 2006-2008) ha röstat på demokraterna och Barack Obama till att senare (2012) vända sig till republikanerna och de mer konservativa krafter som ville ta makten i staten Wisconsin. Efter Cramers återkommande samtal med människorna på landsbygden i Wisconsin lyfte hon fram tre perspektiv till dessa värderingsförändringar.

 • Att just deras landsända är ignorerade av beslutsfattare. The Power.
 • Att just deras miljöer inte får sin rättmätiga del av resurser. The Money.
 • Att deras värderingar och livsstil är fundamentalt annorlunda än stadsbors och att människorna i staden missförstår dem och/eller inte respekterar dem. The Respect.

Med dessa känslor som klangbotten leder det till val som kan te sig irrationella för en utomstående men, menade Cramer, inte alls behöver vara det. Utifrån en människas uppfattning om världen kan hennes beslut vara fullt rationella. Författaren menade att staten och politikerna i Wisconsin inte tillräckligt förstått de känslor som gror på landsbygden.

Förstår vi vad som gror bland svenskar?
Efter att Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans tappat kring 15 procentenheter av väljarkåren de senaste 12 åren finns det anledning att ställa sig frågan om de etablerade partierna verkligen förstått de känslor som gror i Sverige? Vi vet att invandringsfrågan är viktig för Sverigedemokraternas tillväxt. Vi vet att dess väljare är motståndare till invandring i större utsträckning än andra partiers väljare. Men kan det finnas andra faktorer som också skiljer SDs väljarkår från övriga partiers? Vi lät därför ställa frågor för att i viss mån fånga upp de tre perspektiv som Cramer lyfte fram i sin studie. Vi ställde frågor som försöker se om det finns skillnader mellan olika partiers väljare i frågan om man känner sig ignorerade av beslutsfattare (the power), om man känner att man får tillräcklig valuta (välfärd) för de skatter man betalar (the money) och om man upplever att politiker och medier tillräckligt väl respekterar och skildrar sin egen livssituation (the respect).

Vi formulerade frågorna på följande sätt:

 • Tycker du att politiker i allmänhet respekterar det sätt du valt att leva, eller tycker du inte det
 • Hur tycker du att det yrke du arbetar inom skildras i media?
 • Hur tycker du att politiker lyssnar på vad du tycker, på ett …
 • Känner du dig respekterad i samhället eller gör du inte det
 • I vilken utsträckning tycker du att media beskriver människor i din livssituation på ett korrekt sätt
 • I vilken utsträckning tycker du att du får valuta för de skatter du betalar
 • I vilken utsträckning är de politiska frågor som just nu diskuteras av politiker viktiga för dig

Sverigedemokratiska väljare särskiljer sig på punkt efter punkt
Undersökningen gick ut till 1504 personer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade riksrepresentativa webbpanel. Den låg i fält mellan 23 och 28 maj. Undersökningen är vägd på kön, ålder och region. När vi undersöker resultaten med avseende på kön, ålder och storstad vs övriga landet ser vi några relativt små skillnader. Män upplever sig i något lägre utsträckning än kvinnor vara respekterade av politiker och samhället. Vi ser också en liten skillnad mellan storstad och övriga landet i frågan om respekt från politiker. Vidare tycks det vara så att personer mellan 30 och 49 år i något större omfattning upplever sig respekterade. Däremot, när vi studerar resultaten baserat på vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag blir det tydligt att Sverigedemokraternas väljare särskiljer sig kraftigt. De sticker ut i sex av de sju undersökta frågorna.

 • 23 procent av SDs väljare tycker att politiker i allmänhet respekterar det sätt de valt att leva. Detta kan jämföras med 60 procent och 63 procent bland borgerliga väljare (M+C+L+KD) respektive rödgröna (S+MP+V).
 • 84 procent av SDs väljare tycker att politiker lyssnar på ett mycket eller ganska dåligt sätt, jämför med 47 procent och 43 procent av borgerliga respektive rödgröna väljare.
 • 55 procent av SDs väljare känner sig respekterade av samhället. Motsvarande andelar för borgerliga och rödgröna är 84 procent och 79 procent.
 • 26 procent av SDs väljare tycker att media beskriver deras livssituation på ett korrekt sätt. Bland borgerligt röstande är andelen 53 procent och bland rödgröna 56 procent.
 • 82 procent av SDs väljare tycker att de i (ganska eller mycket) låg utsträckning får valuta för de skatter de betalar. Jämförande andelar för borgerliga och rödgröna är 45 procent respektive 18 procent. 16 procent av SDs väljare tycker att de får valuta för de skatter de betalar. Andelen borgerliga är 51 procent och bland rödgröna är andelen 78 procent.
 • SDs väljare står dessutom ut vad gäller frågan om man tycker att de dagsaktuella frågorna som politiker diskuterar är viktiga. Var tredje håller med i mycket hög utsträckning. Övriga grupper ligger något lägre.
 • Den fråga där SDs väljare inte särskiljer sig från övriga handlar hur ens yrke beskrivs i media. 45 procent av SDs väljare tycker i likhet med genomsnittet av allmänheten att ens yrke beskrivs på rätt sätt eller ganska rätt sätt.

Att kommunicera med alla ställer stora krav
Det är uppenbart att SDs väljare i lägre utsträckning än andra tycker:

 • att politiker lyssnar
 • att de får valuta för skatterna
 • att de är respekterade av samhället

Det är klarlagt sen länge att SDs framgångar i opinionen är kopplade till partiets invandringspolitik, men vi kan konstatera att det finns underströmmar som tarvar mer förståelse och analys. Kanske blir invandringsfrågan en symbol för att samhällets fokus och resurser vänds till andra än mig själv. Det kan bidra till en känsla av att man glöms bort, en känsla som kommuniceras och förstärks i samtal med andra. Den här typen av erfarenheter kan förändra åsikter och ”vi” vänds till ”dom”. Precis som Cramer visade var fallet i Wisconsin.

En tid där känslan och upplevelsen regerar ställer stora krav på våra politiker, för att alla ska känna tillhörighet. I vilken omfattning detta har lyckats kommer det säkert ställas många frågor om framöver. Vi hjälper gärna till med mer insikter.

Vår branschkollega David Ahlin skrev en krönika i Sydsvenskan baserad på vår undersökning. Läs gärna den också.

För mer information om undersökningen eller en presentation av den, hör av er till vår opinionschef Toivo Sjörén, toivo.sjoren@kantarsifo.com, eller undertecknad.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Kommentarer

I know!? Said Larry. ?I wager he likes angels because he has them round all the time.

Perhaps he and the angels play family video games like we do sometimes.

Possibly they play Monopoly.? This made Mommy giggle actually hard.

Here is my web-site :: ubuntu.ca


My flip, my turn.? Larry stated eagerly wiggling to get a chance to

talk. ?I feel the most effective factor about God is that he can beat up the devil because the devil

is frightening and imply and ugly and unhealthy and God

can beat him up so the satan can?t damage us like he did

these demon filled folks in Jesus day.

Stop by my homepage: www.windowgen.com


Working as a contract paralegal has components in its favor,

and factors which are adverse to some people. If a way of adventure and excitement in your work life is what would swimsuit you the most effective, freelancing

may very well be a great option for you!

my weblog www.lowsodium.com


Well, what does God like?? Lee added. ?I mean,

we like cookies and cartoons and toys, but what sort of things are enjoyable for

God?? It was a query that for a minute Mommy and Daddy had to assume about.

my web-site - dell.ca


Or perhaps he likes bowling.? Lee continued.

?I heard somebody say that while you hear thunder, that implies that God is bowling

in heaven. I wager hes actually good at it.

Here is my web site :: www.ubuntu.ca


Freelancing may end in a big “plus” concerning your income.

As an alternative of having to settle for the particular wage

that is supplied by the one regulation agency that you work, youve gotten an excessive

amount of leeway in setting your individual pay rates.

This factor can lead to significantly extra

money for you.

Also visit my site http://www.linux.co.uk


Okay,? Lee stated after which he stopped and thought.

?The most effective thing about God is ??? hmmmm?????..?

He puzzled because he had so many things that

have been great about God however he needed to select the best one so

he would win the game. ?That he is aware of everything.

That?s really cool. Which means he can assist me

with my homework.? Larry concluded with a proud expression on his face.

Also visit my web blog - www.linux.co.uk


That is such a fun sport and we had an ideal birthday Daddy.?

Larry added. ?Can we play ?What?s one of the best factor about God?

tomorrow too?? he begged his Mommy.

Feel free to surf to my web blog windowgen.com


You imply like after we sing reward songs in Church??

Larry requested and daddy nodded. ?Nicely I can make up a worship song.?

So Larry jumped to his ft and commenced to make up a music to a really unhealthy tune.

?Jesus is so cool. Its enjoyable being with God. He is the funnest God anybody could have.?

Larry sang very badly so Lee had put his hands over his ears.

Here is my site linux.co.uk


With a view to be successful with freelancing, its essential to be self-disciplined, motivated, and

organized. When you elect to take the route

of freelancing, you will want to have the ability to seek and obtain prospective jobs,

be very effective in scheduling your time, and have good math

abilities for the aim of billing and taxes.

my page http://www.mousepad.ca


There are, of course, some damaging factors to freelancing.

One essential point is that for those who work as a freelance paralegal you will not be eligible for

the forms of benefits that youd have in working for a law firm or a private

attorney. In case you really feel that such “perks” as general health insurance and

other such advantages are important, freelancing wont offer you

these benefits.

Feel free to visit my web blog: www.newserk.ca


You mean like when we sing reward songs in Church??

Larry requested and daddy nodded. ?Nicely I could make up a worship song.?

So Larry jumped to his ft and started to make up a song to a very unhealthy tune.

?Jesus is so cool. Its enjoyable being with God.

He is the funnest God anybody may have.?

Larry sang very badly so Lee had put his arms over his ears.

Also visit my site; http://www.linux.co.uk


Everybody laughed trying to think about what kind of birthday celebration Mary and Joseph gave for Jesus when He was six.

Larry puzzled, ?I bet he favored the same form of toys we like.

Also visit my blog post - http://www.newserk.ca


Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I

could add to my blog that automatically tweet my newest twitter

updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have

some experience with something like this. Please let me know

if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new

updates.

Here is my homepage; machoman


I do know a recreation we will play that is like Daddy is talking about.?

Mommy stated making both boys wish to know the sport a lot.

?It?s referred to as ?What is the smartest thing about God.

And each of us has to come up with one actually great

point we like about God. Who needs to go first??

Lee and Larry jumped and shouted ?ME ME!?

waving their arms within the air like they do at school.

Finally, Mommy stated, ?Nicely Lee, since you are two minutes older than Larry, youll be

able to go first.

My weblog: www.mousepad.ca


Once you elect to freelance, additionally, you will be answerable for

your own schedule. Instead of being bound to the 9-to-five work day of most law places of work, each your day by day schedule and your calendar as a complete will

be largely up to you. Whether you must take time without work, or whether or not you want to tackle

a heavier workload, freelancing will meet your needs.

Here is my page: http://www.linux.net


I know a recreation we are able to play that is like Daddy is talking about.?

Mommy stated making each boys want to know the sport a lot.

?It?s known as ?Whats the best thing about God.

And every of us has to give you one actually

good thing we like about God. Who wants to go first??

Lee and Larry jumped and shouted ?ME ME!?

waving their palms in the air like they do at school. Finally, Mommy mentioned, ?Effectively Lee, since youre

two minutes older than Larry, you possibly can go first.

my site: newserk.ca


I know!? Mentioned Larry. ?I bet he likes angels as a result

of he has them around all of the time. Perhaps he and the angels play family video

games like we do sometimes. Perhaps they play

Monopoly.? This made Mommy chuckle actually hard.

My website :: linux.net


Working as a freelance paralegal has factors in its favor, and

factors which can be destructive to some people. If a way of adventure and

excitement in your work life is what would suit you the best,

freelancing may very well be a terrific option for you!

my website; http://www.linux.ca


Working as a freelance paralegal has factors in its favor,

and components that are unfavourable to some people.

If a way of journey and pleasure in your work life is what would suit you one of the

best, freelancing could be an important possibility for you!

my website :: linux.ca


Lee and Larry liked their sixth birthday party.

Though they have been twins, Mommy and Daddy

all the time made certain they every had a particular time.

And with their birthdays coming in December, Mommy and Daddy

additionally all the time made certain their birthdays had been special though

Christmas was right around the corner. The get together was so fun with a clown and cake

and songs and great presents from their associates and grandparents

and uncle and aunts. It glided by so quick but earlier than they knew it,

everyone had gone residence and it was time to scrub up and

get ready for bed.

Stop by my web blog: mousepad.ca


I know!? Mentioned Larry. ?I guess he likes angels as a result of he has them round all of the time.

Maybe he and the angels play household video games like we do sometimes.

Maybe they play Monopoly.? This made Mommy chuckle really hard.

Here is my web site - http://www.linux.org/


With the intention to achieve success with freelancing, it is necessary to

be self-disciplined, motivated, and organized. Should you

elect to take the route of freelancing, you will

want to have the ability to seek and obtain potential jobs,

be very effective in scheduling your time, and have good math skills for the purpose of billing and taxes.

Feel free to surf to my web site; www.newserk.ca


That is such a fun sport and we had an ideal birthday Daddy.?

Larry added. ?Can we play ?What?s the best factor about God?

tomorrow too?? he begged his Mommy.

Also visit my blog post :: www.linux.org


In an effort to achieve success with freelancing, its essential to

be self-disciplined, motivated, and organized. In case you elect to take the route

of freelancing, you will want to be able to search and procure

prospective jobs, be very effective in scheduling your time, and have good math abilities for the purpose of billing and taxes.

Also visit my website :: www.ubuntu.ca


Nicely, I am surprised you all left the very further best one for me.?

Daddy mentioned with a teasing smile. ?It?s that he despatched Jesus to

die for us and give us life ceaselessly and ever and that because of

that well be a household in heaven for hundreds of thousands of years.

That?s pretty good isnt it?

Here is my blog post - www.linux.co.uk


There are, in fact, some destructive points to freelancing.

One necessary point is that for those who

work as a contract paralegal you will not be eligible for

the varieties of benefits that youd have in working for a law agency or a personal attorney.

When you really feel that such “perks” as general health insurance and different

such benefits are essential, freelancing will not offer you these benefits.

Here is my weblog :: www.linux.org


In order to be successful with freelancing, it is essential to be self-disciplined, motivated, and organized.

In case you elect to take the route of freelancing, youll

need to have the ability to seek and acquire potential jobs, be

very effective in scheduling your time, and have good math abilities for the aim of

billing and taxes.

Also visit my blog www.ubuntu.ca


You understand what Pastor Johansson advised us on Sunday is that God really likes

worship. Daddy added.

Feel free to surf to my page; linux.net


Mommy and Daddy hugged the twins as a result of it was getting

time to get to bed. ?Mommy thinks the perfect factor about God is

he gave me these two little rascals and theyre one

of the best factor in Mommy?s world.? She stated cuddling and tickling both boys.

That was the kind of thing mommies always say. The giggled and hugged Mommy and had been nearly able to

go to their bunk beds when Lee said.

My web page: linux.org


To be able to achieve success with freelancing, its essential to be self-disciplined, motivated, and organized.

For those who elect to take the route of freelancing, you will need to have the

ability to search and obtain potential jobs, be very efficient in scheduling your time, and have good math expertise for the purpose

of billing and taxes.

Feel free to visit my web blog www.linux.ca


You imply like after we sing reward songs in Church??

Larry requested and daddy nodded. ?Properly I could

make up a worship song.? So Larry jumped

to his ft and began to make up a track to a really unhealthy tune.

?Jesus is so cool. Its fun being with God. He is the funnest God anyone might have.?

Larry sang very badly so Lee had put his fingers over his ears.

Check out my web site :: newserk.ca


All people laughed attempting to imagine what sort of

birthday celebration Mary and Joseph gave for Jesus when He was six.

Larry questioned, ?I guess he appreciated the identical kind of toys we like.

my web blog www.mousepad.ca


Lee and Larry loved their sixth birthday party. Although they have

been twins, Mommy and Daddy at all times made sure they every had

a special time. And with their birthdays coming in December, Mommy and Daddy additionally all the time made positive their

birthdays had been special although Christmas was right across

the corner. The social gathering was so enjoyable with a clown and cake and songs and fantastic presents from their mates and grandparents and uncle and aunts.

It went by so quick but earlier than they knew it, everybody had gone

house and it was time to clean up and prepare for bed.

Feel free to surf to my site ... http://www.lowsodium.com


Night family devotions have been one of the most essential components of Lee and Larry?s day.

Daddy learn part of the story of Jesus coming at Christmas

which is the place he learn every year throughout December so theyd know the true motive for Christmas, to have fun the delivery of Jesus.

On the end of it, Lee requested, ?Daddy, did Jesus get a birthday celebration yearly

with presents and a clown too?

Stop by my webpage ... www.linux.co.uk


LIKE WHAT DADDY, TELL US, TELL US.? Each boys jumped up and

down wanting to know methods to make God happy.

Here is my web site; dell.ca


When you are excited about a new profession as a paralegal, there

are a variety of choices which you can consider. You may determine that being a contract

paralegal is the way in which that you want to pursue this field.

You possibly can begin by weighing the professionals

and cons of this exciting new means of working within the paralegal subject;

and its possible youll decide that it is the best choice for

you.

My site ... http://www.mousepad.ca


Properly boys,? Mommy lastly stated after theyd give you numerous foolish ideas of

what God did for fun, ?What God actually likes is when people love one another and deal

with one another like we do in our family.? That made sense to Lee and Larry so Lee hugged Mommy and

Larry hugged daddy to simply make God happy.

my web blog :: http://www.linux.org/


Properly, Im shocked you all left the very additional finest

one for me.? Daddy said with a teasing smile. ?It?s that he despatched Jesus to die for us and provides us life forever

and ever and that due to that well be a family in heaven for

millions of years. That?s pretty good isnt it?

Check out my web page http://www.newserk.ca


With a view to be successful with freelancing, its necessary

to be self-disciplined, motivated, and organized. For those

who elect to take the route of freelancing, you have to to have the

ability to search and procure potential jobs, be very effective in scheduling your time,

and have good math skills for the purpose of billing and

taxes.

Also visit my blog post www.linux.ca


If job security is high on your list of priorities,

this is another issue that isnt offered by freelancing. Many people

should be assured of regular income, at a charge that they can rely on,

so as to hold their payments and on a regular

basis living bills up to date. Freelancing will not provide the job and income safety that youd have from being on the employees of a

legislation firm.

my web blog www.linux.co.uk


You can play it anytime you want.? Daddy answered. ?Because talking about how great God is makes him completely happy

and its worship. Play it earlier than you fall asleep tonight and while you get

up in the morning and God might be close to you

all day long.

Feel free to visit my webpage; www.linux.org


Visar 1-50 av 102316. Nästa ›
Share Image: