You are here

2022-01-28

I Sverige är det få som anser att miljöhoten är överskattade

Kantar Public har nyligen genomfört en internationell studie med fokus på bevarandet av miljö och klimatet. 10 länder har deltagit, däribland Sverige. Studien visar att miljöhotet är en viktig fråga för medborgarna i länderna där undersökningen genomförts. I länken hittar ni några ppt-bilder med data ur den databas som vi har tillgång till. Ni är fria att nyttja dessa bilder om ni anger källan. Vidare får ni gärna kontakta undertecknad för ytterligare frågor.

Klimatförändringarna är det flest känner oro över, men även luftföroreningar, dålig avfallshantering och spridningen av nya sjukdomar utgör orosfaktorer.

Sverige sticker dock ut på flera punkter, bland annat att få svenskar anser att miljöhoten är överskattade, inte minst i en jämförelse med nio andra länder. Om detta och mycket mer kan du läsa i vår rapport ”Our Planet” där vi tittar på ett stort antal frågor kring hur allmänheten ser på
bevarandet av miljö och klimatet. 

Några av höjdpunkterna:
ꟷ 78% av de svarande i Sverige känner sig personligen oroade över klimatförändringarna. Bara i USA är siffran lägre, i Spanien är siffran så hög som 93%.
ꟷ 72% i Sverige uppger att den att den största miljöutmaningen världen står inför är klimatförändringar. Snittet för de tio länder som ingår i undersökningen är 62%.

Nora Karltun

Junior Project Manager

Share Image: