You are here

2018-08-31

Hur mycket påverkar mediebilden anseendet?

Vad är värdet av en utebliven mediekris? Går det att uppskatta värdet av en fördelaktig mediebild? Kopplingen mellan uppfattad mediebild och anseende är statistiskt belagd i Kantar Sifos anseendeindex för myndigheter.

Utmaningen för en kommunikatör är att visa ledningen hur kommunikation gör nytta, hur den bidrar till organisationens måluppfyllelse, affärsstrategin eller verksamhetsnyttan. Anseende är ett sådant affärskritiskt mått. (Läs gärna mer om det här i forskningsrapporten Den mediala spegelbilden.)

Kantar Sifo kan nu visa på ett starkt samband mellan en myndighets anseende och allmänhetens minnesbild av dess publicitet.

  • Sambandet mellan anseende och den upplevda mediebilden är tydligt.
  • Sambandet är ännu starkare när hänsyn tas till att mediebilden upplevs som positiv eller negativ.

Underlaget bygger på Kantar Sifos anseendeindex för myndigheter 2016, 2017 och 2018. Siffrorna ovan gäller 2018 men samma mönster går igen alla tre åren och mönstret är tydligt. Sambandet är visserligen inte kausalt (”X orsakar Y”) men exemplen på hur negativ publicitet sänker anseendet är många, även bland myndigheter.

 

Uppfattad mediebild – inte faktisk eller tolkad!

Viktigt att hålla i minnet är att det här inte handlar om myndighetens egen upplevelse av vad som är bra eller dålig publicitet. Inte heller är det den objektiva analysen av publiciteten som ger svaret. Det är vilken minnesbild allmänheten har som är avgörande för mediebildens samband med anseendet.

 

Slutsats: Synlighet är bra!

Medial synlighet i sig är alltså en tillgång för anseendet, det stärker troligtvis anseendet och det bygger en motståndskraft, likt vaccinering, för de kritiska medierapporteringar som förr eller senare blir verklighet. Men det är också viktigt att minimera de negativa sammanhangen.

 

Detta är anseende

Anseende mäts genom fem frågor som täcker både emotionella och rationella aspekter. Ofta mäts också vilka konkreta faktorer som i hög grad driver anseende. Resultatet är praktiskt användbart för kommunikatörer och ledningsgrupper, vid beslut och budskapsformulering. Kantar Sifo mäter årligen anseendet för myndigheter, företag, lärosäten och intresseorganisationer. Vi skriver dessutom löpande om våra iakttagelser och slutsatser på vår blogg.

Johan Orbe

Client Director

0707-918448

Sonja von Lochow

Client Director

0733-744070

Share Image: 
Mediebilden påverkar anseendet