You are here

2020-02-27

Har S gått till höger?

Har S gått till höger i väljarnas ögon efter Januariöverenskommelsen?

I en ny studie där vi jämför med valåret 2018 kan vi se hur förflyttningarna av partiernas position på vänster/högerskalan ser ut.

S har bara flyttat sig en tiondel från ett snitt på 3,9 till fyra på en tiogradig skala. En tiondel kan inte räknas om någon förändring.


Så svaret på frågan blir därmed Nej. S har inte flyttat sig åt höger i väljarnas ögon.
De egna väljarna placerar sig på 3,9 men de placerar partiet något till höger om sig själva på siffran 4,2.


Vänsterpartiets väljare placerar däremot S längre till höger än alla andra väljare (4,7) men jämfört med 2018 (5,0) det ändå liten sväng åt vänster.


C väljare säger att S gått svagt år höger från 3,9 till 4,2.

L väljarna däremot tycker S har gått åt vänster från 4,2 till 3,8.

För M är det ingen skillnad med siffrorna 3,9 till 3,8.

 

KD väljarna svarar oförändrat 3,7 mot 3,7 och SD väljarna tycker också att positionen är densamma 3,6 jämfört med 3,5   

 

Centerpartiet går åt vänster i väljarnas ögon vid valet 2018 bedömdes man ligga på 6,0 och stannar nu på siffran 5,6. En liknande utvecklig sker för Liberalerna som går från 6,8 till 6,1

Vilket är den här undersökningens största förändring?

Alla väljares bedömning bekräftas också av de egna väljarna.
De egna centerväljarna går från 6,2 till 5,7 och Liberalernas väljare tycker också att de gått till vänster från 6,5 till 6,0.
 

Bedömningen av centerpartiet varier mellan partierna längst till vänster anser SD väljarna att C står (4,5) och betydligt längre till höger om man ser svaren från V (6,7).
Liberalernas spann varierar mellan 5,2 hos SD väljarna och 7,1 bland V väljarna.
 

När det gäller Sverigedemokraternas är det parti som man ser de största variationerna mellan egna väljare och andras bedömning.

De egna väljarna anger att SD ligger på 7,6. Alla väljarna svarar 8,7.
M väljarna tycker att de ligger på 8,3 och S väljarna på 9,2 men längst till höger placerar MP väljarna SD på 9,8.


När vi frågar SD väljarna, placerar de sig själva på 7,1 det vill säga något till vänster om deras egen bedömning av partiet de röstar på.  Det vill säga uppfattningarna om partiet varierar väldigt mycket.
 

Miljöpartiet bedöms också ganska olika. De egna väljarna placerar partiet på 3,9 men alla väljare placerar partiet längre till vänster på 3,4. SD väljarna placerar partiet på 2,4 och längst till höger placerar Vänsterpartiets väljare Miljöpartiet på 4,5.

Var placerar väljarna sig själva och var placerar alla väljarna partiet?

Självuppskattningen hos V väljarna är 2,5 partiet placeras på 2. MP väljarna placerar sig själva på 3.8 och alla väljarna på 3,4

Centerväljarna på 5,7 och alla på 5,6. L på 6 och alla på 6,1. KD på 7,3 och alla på 7,9,
M väljarna placerar sig själva på 7,3 och alla väljare på 8,1
SD väljarna på 7,1 mot alla väljare på 8,7.

Sammanfattningsvis kan man säga att väljarnas egen uppfattning om sig själva är att
de är mindre extrema än vad andra skulle säga om dem.

Men om andra skall bedöma partierna rör sig skalan från 1,8 för V till 8,7 för SD.

Än mer spänd blir skalan om vi tittar på bedömningen från enskilda partiers väljare, då går skalan från 9,8 som är MP:s bedömning av SD till 1,6 för Vänsterpartiet som är KD:s bedömning av Vänsterpartiet.

Se graferna här

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: 
Riksdagen_väljarbarometern