You are here

2018-03-19

Hanif Bali mest retweetad om partier och partiledare

Hanif Bali lägger ner sitt Twitterkonto. Därmed försvinner den mest retweetade aktören i samtalet om partier och partiledare. Vad händer när han är borta?

Kantar Sifo analyserar samtalet kring Sveriges partier och partiledare i sociala medier och vilka frågor som diskuteras i anslutning till dem. På Twitter har Hanif Bali varit den vars inlägg kring partipolitik retweetats mest. Mellan september 2017 och sista februari i år har dessa inlägg retweetats nästan 21 700 gånger. Det är långt fler än tvåan Katerina Janouch, som har drygt 16 700 retweets.

Två grupper retweetas mer än andra:

1. Aktörer till höger i politiken

.Aktörer med ett tydligt fokus på migrations- och integrationsfrågor


Hanif Bali kvalar in båda dessa kategorier. Nu avslutar han sitt twittrande. Förändrar det dynamiken något inom den partipolitiska debatten på Twitter? Vilka andra aktörer stiger fram, skiftar frågorna som debatteras och ändras tonläget? I maj vet vi hur Twitter ser ut utan Hanif Balis närvaro. Vem tar hans plats?

Dessa tydliga framgångsfaktorer ser vi för politisk opinionsbildning i sociala medier. Resultatet av senaste Mediemätaren och metoden bakom Kantar Sifos Mediemätaren som analyserar samtalet kring Sveriges partier och partiledare i sociala medier.​

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: