You are here

2017-03-01

Förtroende mäter den emotionella kopplingen

Vad är förtroende? Hur mäts förtroende? Vi håller det kort och skickar med länkar till fördjupning.

Att hysa förtroende är i huvudsak känslomässigt. Det är svaret på en enda rak fråga – en stark metod för just den emotionella kopplingen mellan de som svarar och den man frågar om. Häri ligger också den största skillnaden mot att mäta anseende, där de som svarar också får bedöma prestationer. Läs mer om anseende, de fem frågorna och kopplingen till affärsnyttan.
 

Referenspunkt: Förtroendebarometern 

Sveriges mest refererade förtroendeundersökning är Medieakademins Förtroendebarometer. Sedan 1997 har Göteborgs Universitet och Kantar Sifo sammanställt vilka varumärken, medier och institutioner allmänheten litar på, och vilka vi misstror. Undersökningen är referenspunkt för många andra när de mäter förtroende just eftersom den omfattar dels många olika aktörer, dels sektorer eller yrkestitlar.

-

Frågan om förtroende

Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket [XX] sköter sitt arbete?” Svaret anges på en femgradig skala.

 

Vill du ha ett matigare exempel? Läs vår korta analys av Polisens situation, ett exempel som beskriver skillnaden mellan emotionell och rationell bedömning.

 

Kontakta gärna oss med frågor eller konkreta förslag. Telefon eller mejl, båda funkar lika bra.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Sonja von Lochow

Client Director

0733-744070

Share Image: 
Förtroende mäter den emotionella kopplingen