You are here

2017-08-18

Försvarsuppgörelsens logik

Först skall man komma ihåg i den stund man ingår en uppgörelse så försvinner frågan som konflikt mellan de partier som ingår i överenskommelsen. Moderaterna och Centerpartiet kan inte längre utnyttja frågan i valet.

För Centern spelar detta inte så stor roll eftersom de har en relativt svag position i frågan. För Moderaterna spelar det en betydligt större roll. De har av tradition en relativt stark ställning i frågan. En ställning som de delvis förlorat under sin regeringstid. De har väljare som tycker att frågan är viktigare än andra väljare. De väljare som de förlorat till L och SD tycker också frågan är viktigare än andra väljare. För att vinna tillbaka väljare är försvarsfrågan en pusselbit. Att visa sig svag i denna fråga skulle ytterligare kunna spå på en nedgång och hindra att man tog tillbaka väljare främst från SD. För KD gäller också att deras väljare tycker att försvarsfrågan är viktigare än bland andra väljare samt att de behöver alla frågor de kan för att skaffa sig en tydlig profil.

Moderaterna måste alltså få ut så mycket i uppgörelsen så att deras väljare och potentiella väljare inte blir missnöjda. De måste kunna hänvisa att de var de som gjorde att Försvaret fick det tillskott som det fick. Utrymmet för Moderaterna att acceptera låga bud i försvarsfrågan har dessutom minskat i takt med deras svaga opinionssiffror.

Share Image: 
Försvarsuppgörelsens logik Kantar Sifo