You are here

2017-12-11

FI, V och S har de största åldersskillnaderna

Vilken roll spelar åldern när vi tittar på hur väljarna väljer parti? Vissa partier når helt enkelt inte ut alls i vissa åldersgrupper.

Mest extrema är Fi som i stort sett bara når väljare under 30 år. I den gruppen får man 4 procent. I nästa åldersgrupp 30-49 stannar andelen på dryga 1 procent. Men eftersom man huvudsakligen rekryterar kvinnor så är andelen i samma åldersgrupp nästan det dubbla.

Västerpartiet har också stora åldersskillnader. Här går gränsen vid 50 år. Under 50 når man 9,6 men över 50 år stannar siffran vid 5,4 procent.

Socialdemokraterna har under lång tid haft stora åldersskillnader. Jämför man förstagångsväljarna (20%) med de över 74 år (40%)  ser man det tydligt. Under 50 år stannar S siffran på 23,6 procent och över går den upp till 38,1 procent.   

Moderaterna har genomgående små åldersskillnader men går sämst i åldern mellan 50-64 år där man når dryga 18 procent. Liberalerna har ungefär samma andel av alla åldersgrupper.

Centerpartiet har en ganska jämn fördelning över åldersgrupperna undantaget är de över 65 år där man är något svagare.

Kristdemokraterna bästa grupp är de över 65 år där når man över de fyra procenten men under 50 år stannar barometern på 2,9 procent

Miljöpartiets bästa åldersgrupp är de under 30 år men här är det framförallt kvinnorna som drar upp siffrorna (10,5%). Männen stannar på 3,1 procent. Partiet når 2,6 procent bland de över 50 år och 5,6 procent under.

Sverigedemokraterna går bäst i åldersgruppen 30-49 år där man når dryga 17 procent.  Genom att Sverigedemokraterna har så stora skillnader mellan män och kvinnor ser bilden annorlunda om man bara ser på män eller bara kvinnor. Bland männen går det bäst i åldern 30-49 år (23,3%). Men bland kvinnor går det bäst i åldern mellan 50-64 år (12,9 %) sämst går det för SD bland unga under 30 år (7,6%).  

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: 
Kantar Sifo valjarkarer