You are here

2019-06-25

Fem tips för bättre ”leverantörsnöjdhet”

Alla förstår hur viktigt det är med nöjda kunder, men hur många förstår hur mycket det finns att tjäna på nöjda leverantörer?

”Kunden har alltid rätt” brukar man säga, men gäller det även i en B2B relation? I en bra B2B relation är bägge parter engagerade i samarbetet och förstår hur viktigt det är att båda får ut så mycket som möjligt. Visst är det viktigt att kunden är nöjd, men för kunden kan det vara minst lika viktigt att leverantören tycker att det är ett bra samarbete.

Konsekvenserna av missnöjda leverantörer

Psykologin är egentligen ganska enkel. Om du som leverantör har en kund som är ”besvärlig” minskar intresset och engagemanget att gå kunden tillmötes.

 

Konsekvensen av att inte vara en ”bra kund” kan bli ganska stora, t ex erbjudas sämre villkor och i förlängningen behöva lägga tid på att hitta en ny leverantör. Möjligheterna med att vara en ”bra kund” är däremot många. En kund man trivs med springer man gärna några extra mil för, och har man en ny produkt som bara kan erbjudas till en kund ligger favoritkunden bra till. För att inte prata om värdet för medarbetarna att ha fungerande relationer med leverantörerna. Alternativet kan ta mycket energi och skapa missnöje.

Fem tips för att skapa bättre leverantörsnöjdhet

1. Visa uppskattning – När ni är nöjda med leverantören – visa det! Alla mår bra av uppskattning och det ger ofta energi att kämpa ännu lite mer för en bra leverans. Ibland tror man att man måste peka med hela handen för att få vad man vill, men det finns ingenting som tyder på att en leverantör slår av på takten för att de har fått beröm. Tvärtom.

2. Tänk på att den bästa förhandlingen slutar med att båda parter känner sig nöjda – I stundens hetta kan det vara lockande att försöka få ner priset så mycket det bara går. Men tänk på att det får konsekvenser för vad leverantören kan (och vill) leverera. Om leverantören också känner att de gör en bra affär kommer de garanterat lägga ner mer energi på leveransen.

3. Bjud in till gemensamt utvecklingsarbete – ni vet kanske bättre än leverantören vad ni behöver i framtiden. Möt framtiden tillsammans genom att hjälpas åt att utveckla vad som behövs.

4. Var tydlig med att ni vill ha feedback – hantera problem som uppstår. Visa att ni tar ifrågasättande på allvar och gör vad ni kan för att lösa problemet. Det skapar trygghet hos leverantören att veta att de inte står ensamma när problem uppstår.

5. Var transparent och tydlig med hur ni ser på samarbetet – berätta vad som är viktigt för er som kund för att ni ska trivas och vilja ha ett långt samarbete. Var tydlig med att ni är rädda om samarbetet och månar om en långsiktrelation. Leverantören vill göra sina kunder nöjda – berättar hur de ska gå tillväga.

 

Vår erfarenhet är att samarbetet blir betydligt bättre om även kunden är mån om leverantören. Genom att på riktigt engagera sina leverantörer i samarbetet har man så mycket att vinna.

Prenumerera på vår blogg om Kundupplevelser & kundrelationer och få tips och råd som hjälper dig öka kundfokus i din organisation samt att skapa bättre kundupplevelser och kundrelationer med ökad försäljning.

Ulla Holmberg

Senior Project Manager

08-507 421 72

Jobbar huvudsakligen med kunder inom B2B och ”långsamrörliga" om och media.

Share Image: 
Nöjd leverantör