You are here

2016-12-15

Fem mediala framgångsfaktorer i opinionen

Hur det går för de politiska partierna beror på en rad olika faktorer. Vissa saker går att påverka medan andra är betydligt svårare. Kantar Sifo genomför flera löpande undersökningar och medieanalyser där vi följer partierna i redaktionella och sociala medier, deras tonalitet och frågeprofil samt hur allmänheten uppfattar den. Utifrån dessa undersökningar och egna erfarenheter ser vi på Kantar Sifo fem faktorer som är särskilt viktiga för att nå framgång.

1. Hög synlighet. Den första och kanske viktigaste faktorn handlar om att synas. Utan ett omfattande utrymme i redaktionella och sociala medier är det svårt att nå ut med sina budskap och att bli ett verkligt alternativ för väljarna. Det är viktigt att synas mer än de konkurrerande partierna och att sticka ut. (Lästips: Partikommunikation i sociala medier)

2. Positiv ton. En annan viktig faktor handlar om hur de politiska partierna beskrivs. När ett parti får många positiva omnämnanden kan det över tid ge ett momentum som leder till fler röster medan det motsatta såklart gäller vid negativ publicitet. Sverigedemokraterna har ofta lyfts fram som ett undantag där negativ publicitet snarare har stärkt partitillhörigheten. Detta stämmer delvis och har varit särskilt tydligt när kritiken har kommit från vad som ses som det politiska och mediala ”etablissemanget”.              

3. Egna frågor. Att nå ut i rätt politiska frågor är viktigt. Är man ett parti med hög trovärdighet i vissa frågor är det centralt att nå ut i mediebilden med sin politik inom just dessa områden. Det går såklart att över tid förflytta sin position men det är betydligt enklare att arbeta med de frågor där man redan har väljarnas gillande. Det är lätt att gå i fällan att vilja profilera sig inom alla områden. 

4. Påverka agendan. En fjärde viktig faktor handlar om hur den övergripande agendan i media och hos väljarna ser ut. Att påverka agendan och vilka frågor som anses viktigast är svårt men inte omöjligt. Ett enklare sätt att nå framgång är istället att försöka koppla de politiska frågor där man själv har hög trovärdighet i de frågor som står högst på mediernas och väljarnas agenda.

5. Profilerad partiledare. En femte faktor av betydelse handlar om partiledarens roll. Det är viktigt att ha en partiledare som på ett effektivt sätt kan kommunicera partiets innehåll och ståndpunkter. Detta är särskilt tydligt i samband med valrörelser då partiledarnas insatser i debatter och utfrågningar får stor spinn i både sociala och redaktionella medier.

 

Inget parti lyckas på alla fem punkterna

Vad ser vi då hos de politiska partierna idag? En första slutsats är att inget parti har mediala framgångar inom alla fem områden. Vi kan också dra vissa slutsatser om de enskilda partierna. För Kristdemokraterna är exempelvis ett grundläggande problem att partiet syns för lite för att komma in i den politiska hetluften. För Miljöpartiet finns ett par utmaningar: dels står miljöfrågan inte längre högt upp på den politiska agendan, dels har partiet under det senaste året fått mycket negativ publicitet. 

Slutligen är det intressant att notera att det finns flera frågor där det råder stort missnöje bland väljarna och där inget parti har tagit ett tydligt ägarskap. Detta gäller inte minst äldreomsorgen som närmare 80 procent av väljarna ställer sig negativa till. Frågan är vilket parti som kommer att bli först med att vinna journalisternas öra och kapitalisera på allmänhetens stora tveksamhet till dagens äldreomsorg?

Det finns många faktorer som påverkar hur väljarna röstar. Vissa går att påverka, andra är svårare. För att nå framgång i valet 2018 kan de fem faktorer som beskrivits i detta inlägg vara en bra utgångspunkt - och mediebilden blir en bra indikator. 

 

 

Per Söderpalm

Affärsområdeschef

0706-218852

Share Image: