You are here

2019-02-27

EU-valet den 26 maj – Mindre än hälften är helt säkra på att de skall gå och rösta

42 procent är nu säkra på att de skulle rösta i EU-valet. Det är en fördubbling mot hur det såg ut vid förra valet (24%). Ytterligare 28 procent säger att de troligen kommer att rösta. Det är den gruppen som kampen kommer att stå om för många partier. Hur man ska få ”sina” väljare att verkligen gå och rösta.

Här har både moderater och sverigedemokrater stora utmaningar. Liberaler, miljöpartister och vänsterpartister har det lättare. Med andra ord är det de senare partierna som gynnas av ett lågt valdeltagande.  Så en valrörelse handlar mycket om mobilisering snarare än att försöka vinna nya väljare. Hur får man väljarna att tycka det är tillräckligt viktigt med EU-val för att gå och rösta?

Tittar vi på hur läget ser ut knappa tre månader innan valet finner vi stora förändringar sedan valet 2014.  Moderaterna ligger strax över sitt valresultat från 2014 och får nu 16,4 procent (13,7). Liberalerna fick då hela 9,9 procent och får nu 3,8 procent. Därmed skulle de inte komma in i parlamentet. Nu skall man komma ihåg att de har väljare med en stark röstvilja, vilket helt klart förbättrar deras chanser att hämta hem dagens låga siffra. Centerpartiet når nu endast 5,8 procent vilket får anses lågt i förhållande till riksdagsvalsresultatet men i paritet med 2014 års värde på 6,5 procent.

Kristdemokraterna ser ut att kunna öka från 5,9 till 8,6 procent. Socialdemokraterna når idag 27,5 procent jämfört med 2014 års 24,2 procent. Miljöpartiet får 6,4 procent vilket innebär mer än en halvering sedan 2014 då man nådde hela 15,4 procent.

Sverigedemokraterna når nu 18 procent vilket nästan innebär en fördubbling från 2014 års 9,7 procent. FI får 1,2 procent och står mycket lång från att komma in i detta val. Sammantaget hade de rödgröna med FI 51,4 procent i 2014 års EU-val och i dagens mätning minskar deras andel till 45,1 procent.

Sammantaget skall man komma ihåg att det i vanliga val fattas många sena valbeslut. Valbesluten i EU-valet är än senare så än kan mycket hända. När nya partier kom in i de tidigare valen så såg vi det i opinionsmätningarna ganska sent.

För att få väljare att gå till valurnorna måste de se att det gör någon skillnad. Det måste finnas någon konflikt. Speciellt valledningarna i Moderaterna och Sverigedemokraterna önskar nog att andra partier angriper dem hårt i valrörelsen. Det skulle kunna mobilisera deras väljare.

Vi kan nog räkna med att dagens mätning är en utgångspunkt snarare än hur slutresultatet kommer att se ut.    

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: 
Kantar Sifo EU val 2019