You are here

2019-03-11

Ett tack till varje promille!

Äntligen är en av vårens viktigaste undersökningar klar: Ung Opinion!

Till dig som har svarat vill vi säga tack! Om ditt svar gör skillnad? Tveklöst. Vi vet att det i skrivande stund tas beslut baserat på era svar.

Kantar Sifo arbetar med rättvis statistik. Undersökningar som görs på rätt sätt, där slumpen styr vilka vi intervjuar i en väl definierad del av befolkningen. Först då kan vi ge en röst åt alla olika grupper. Först då kan vi lita på att resultaten verkligen speglar befolkningens åsikter. När 1000 slumpmässigt utvalda unga sagt sitt i olika frågor behöver vi inte vuxnas tolkningar av vad unga svenskar tycker. Nu vet vi.

Men allt det här förutsätter att de vi kontaktar vill svara. Att varje promille av de slumpmässigt utvalda är beredda att ta sig tid och ge oss sina ärliga svar. Det är till er som gjort just detta som vi vill rikta vårt tack!

Ni har gjort någonting viktigt. Ni har utnyttjat er röst och nu kommer era svar att ligga till grund för framtida beslut hos myndigheter och företag. Ni har varit med och format framtiden.

Vi har tagit era svar på allvar, er röst räknas i den offentliga debatten.

Nu är det dags för övriga Sverige att lyssna!

 

Malin Grundqvist

Project Manager

0701-84 20 71

Share Image: 
Ett tack till varje promille