You are here

2017-09-06

Efter it-skandalen: Transportstyrelsen i anseendets bottenskikt

Nu sällar sig Transportstyrelsen till den grupp av myndigheter som har lägst förtroende i landet. Transportstyrelsen landar på -8 och har därmed det tredje lägsta anseendet Kantar Sifo har uppmätt bland myndigheter i år.

Få myndigheter ligger så lågt; endast Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ett lägre anseende bland allmänheten. Försäkringskassan ligger strax över Transportstyrelsens nivå. Eftersom vi inte mätt myndigheten tidigare kan vi inte säga hur mycket den har tappat men vi kan anta att dataskandalen har varit avgörande för dagens anseende.

Bland män är anseendet lägre än bland kvinnor. Ju äldre man är, desto lägre är anseendet. Totalt uppger endast 10 procent att de har läst, hört eller sett några positiva nyheter om myndigheten. Den kritiska mediebilden har satt en tydlig prägel på minnet.

Om ingen tror på vad du säger
Transportstyrelsen får låga värden på sin trovärdighet och sin förmåga att sköta sin myndighetsutövning. Vägen tillbaka kan vara lång när man mist sin trovärdighet; det räcker ju inte att tala om vad man gör, eftersom de flesta inte tror på vad man säger. Nuläget innebär också att det är få andra som talar väl om eller för Transportstyrelsen.

Det är en mycket frustrerande situation för de som nu vill återskapa förtroendet för myndigheten. Hur blir man trodd när man säger sanningen, medan människor tror att man kanske har mer att dölja? 

Fakta om undersökningen
Undersökningen om Transportstyrelsen gjordes inför onsdagens seminarium om myndigheternas anseende. Kantar Sifos onlinepanel med 100 000 slumpmässigt utvalda representanter för allmänheten utgjorde urval. 1400 svarade på frågorna under perioden 1-4 september 2017.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: 
Transportstyrelsens anseende rasar