You are here

2021-02-17

Din röst är viktig - tillsammans utvecklar vi samhället

Dagens Nyheter skriver idag om sjunkande svarsfrekvenser. SCBs kvalitetschef Joakim Malmdin uttalar sig i artikeln. Det är en viktig fråga som SCB lyfter. Vi har noterat SCBs engagemang i frågan, vilket vi som bidrar med faktabaserade insikter till företag och samhälle uppskattar mycket.

Vi ser samma utveckling som SCB. Bortfallet har ökat, det vill säga svarsfrekvenser har minskat. Men, nedgångstakten har dock avstannat, vilket är bra. Det innebär dock inte att vi får slå oss till ro.

Vi på Kantar Sifo jobbar löpande med frågan. Här listar vi några insatser som vi försöker göra för att leverera fortsatt hög kvalitet till våra kunder och uppdragsgivare.

A. Vi skräddarsyr undersökningar efter kundernas behov. Vi rekommenderar alltid metod och urval utifrån vad som kunderna behöver insikter inom, med erfarenheter och kunskap om var respondenter finns och hur respondenter reagerar. Vill exempelvis en kund undersöka äldres situation rekommenderar vi den metod som bäst når äldre, det är inte via mejl. Samma lösning passar inte alla respondenter. Vill en annan uppdragsgivare förstå utlandsföddas situation använder vi en annan metod än om skulle vilja förstå svenskspråkiga i allmänheten.

B. Vi gör insatser kontinuerligt för att upprätthålla svarsfrekvenser.

  • Mobilanpassade undersökningar. Vi strävar efter att våra onlineundersökningar alltid ska kunna besvaras på mobilen på ett enkelt sätt. Ungefär 60 procent av panelisterna i vår kvalitetspanel svarar idag via mobilen.
  • Vi jobbar språkligt med frågor. Vi låter enkelhet styra. Ord måste förstås på likartat sätt av alla respondenter. Arbetet med frågedesign är ett stort jobb som inte får underskattas.
  • Utvecklar incitamentsstrukturer för respondenter. Gårdagens morötter är inte morgondagens morötter. Vi erbjuder rimliga och relevanta incitament när så behövs.
  • Vi försöker engagera, inte minst unga, i vikten av att svara på undersökningar, ex Ung Opinion.
  • Vi erbjuder offentliga undersökningar som alla kan få ta del av. Det är ett sätt att bjuda på kunskap till samhället och skapa förståelse för vikten av bra undersökningar. Ex. Coronabarometern,
     

C. Vi validerar kontinuerligt våra undersökningar. När vi ser systematiska skevheter undersöker vi bakgrunden till dessa skevheter.

D. I de väljarbarometrar vi gör inför allmänna riksdagsval, som är ett av få tillfällen vi får ett någorlunda ”facit”, har vi inte sett några kvalitetsskillnader jämfört med ”förr i världen”. Snarare tvärtom. Det görs bra opinionsundersökningar i Sverige.

E. Vi erbjuder bortfallsanalyser i de fall vi misstänker systematiska skillnader i bortfallet, dvs att de som inte svarat på ett systematiskt sätt skulle ha svarat på ett annorlunda sätt än de svarande.

F. Vi utvecklar också löpande metoder för insikter. Våra kvalitativa experter, våra sociala och redaktionella medieanalytiker och våra data analytiker (Analytics) är viktiga komplement till traditionella urvalsundersökningar för att förstå samhället och få människor och företag att växa.


Avslutningsvis, det är en viktig insats SCB gör för samhället när myndigheten synliggör frågan om bortfall i undersökningar. Men du kan också bidra. Svara när vi hör av oss. Det är ett enkelt sätt att som individ påverka samhället och bygga ett samhälle och företagsamhet utifrån fakta.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Share Image: