You are here

2018-03-19

Den viktiga allmänheten, ert anseende och medlemsnyttan

Varför är allmänheten viktig för en organisation med ett särintresse? Som tydligt nischade Elektrikerförbundet, Ledarna eller PRO? Vi frågade. Här är deras svar.

Nu riggar vi startblocken för 2018 års undersökning av medlemsorganisationernas anseende. Det är ett bra tillfälle att få ett starkt mått, inte minst på hur kommunikationsarbetet har bidragit till verksamhetsnyttan, och samtidigt få uppdaterad koll på vad som är viktigt att fokusera på för att stärka anseendet ytterligare. Kontakta gärna Johan Orbe om du vill vara med!


Men de vi frågar i undersökningen är ju allmänheten – är de alls relevanta för en nischad organisation som Seko eller Arbetsgivarna?


Tio medlemsorganisationer berättade för oss varför allmänheten är viktig ur ett anseendeperspektiv. De här sex punkterna återkom och förstärktes:
 

  1. Kraft att påverka och driva opinion. Organisationen behöver allmänhetens stöd och kännedom – och deras bild av organisationen behöver vara någorlunda positiv. Det ger legitimitet i opinionsbildningen, hos beslutsfattarna, om anseendet hos allmänheten är högt. Det är också lättare att få igenom förslag när allmänheten ger sitt stöd. Det ger inflytande.
  2. Våga ta debatter och konflikter. Man vill vara den part som folk litar på och det går inte utan ett gott förtroendekapital. När man tar strid för medlemmarnas bästa, ska det folkliga stödet vara stadigt.
  3. Mediala kriser de senaste åren har ökat medvetenheten bland allmänheten enormt. Det är inte längre ens ensak när det blir fel. Det är viktigt att ha vänner för risken om medierna och allmänheten är emot en, är ett medlemstapp som ingen har råd med idag.
  4. Öka det interna självförtroendet. Anseendet hos allmänheten är viktigt för styrelsen och medarbetarna inom organisationen, det ger självförtroende och fungerar som ett kvitto på att organisationen gör bra saker.
  5. Attraktivare arbetsgivare. Framgångsrika, väl ansedda organisationer har lättare att rekrytera kompetenta medarbetare. Vem vill arbeta för en okänd organisation med lågt anseende? Och för ideellt aktiva är anseendet en tydlig motiveringsfaktor.
  6. Behålla och rekrytera medlemmar. Om allmänheten är emot en, blir det svårare för medlemmar att stå upp för sitt medlemskap och sitt stöd. Det blir ännu svårare att motivera varför man vill gå med i en sådan organisation, som folk i närheten misstror gör ett bra jobb eller tycker illa om.

Johan Orbe

Client Director

0707-918448

Erik Lundbom

Account Dircetor

0733-147726

Share Image: 
Den viktiga allmänheten, ert anseende och medlemsnyttan