You are here

2020-04-27

Den politiska agendan i media före och under coronakrisens utbrott

Sjukvård och ekonomi upp i topp när coronan ändrar medieagendan

Det första kvartalets politiska samtal i media börjar och slutar på helt olika sätt. Januari inleds med ett uppskruvat tonläge. V profilerar sig som oppositionsparti, SD flyger i opinionen, M vill ha extraval och regeringen är under stark press på flera fronter. I februari når frågan om lag och ordning sin topp i mediedebatten när ungdomsrånen står i fokus av debatten.

Den 11 mars går Sverige in i krisläge. Coronapandemin innebär en kraftig omsvängning i vilka sakfrågor som syns mest i media. Sjukvård seglar upp som den ojämförligt största frågan följt av tre frågor som på olika sätt berör de ekonomisk konsekvenserna av krisen: näringlivspolitik, sysselsättning och ekonomi.Samtidigt sjunker medieintresset för integration och lag och ordning.

Den nya medieagendan påverkar också opinionen. I början av april är det just sjukvård och landets ekonomi som placerar sig i topp bland allmänhetens viktigaste frågor. När samma typ av mätning gjordes för ett och ett halvt år sedan var det istället integration, lag och ordning samt sjukvård som ansågs viktigast.

S och M gynnas av en tydligare vänster-högerdebatt – SD får svårare att profilera sig

Det är tydligt att coronakrisen gynnar de historiskt sett mer ”etablerade” partierna. Det gäller framför allt S, som ser en exceptionell uppgång i opinionen på närmare sju procent i början av april. En viktig orsak är den nya medieagendan. Att frågor där S har hög trovärdighet, som sjukvård, ekonomi och sysselsättning, står i centrum av debatten stärker partiet.

Förskjutningen till en mer klassisk vänster-högerdiskussion är sannolikt också bra för M, som ser en viss positiv tendens i opinionen. Under coronakrisen blir M återigen det mest omtalade oppositionspartiet i media, en position som SD har innehaft det senaste halvåret.

SD försvagas däremot av coronakrisen. När sakfrågorna helt skiftar fokus får partiet svårare att profilera sig. Tonen mot partiet i media blir dessutom avsevärt mer negativ samtidigt som intresset för att rapportera om partiet störtdyker.

Statsminister Löfven syns klart mest – många partiledare i medieskuggan

Utöver den ändrade frågeagendan gynnas Socialdemokraterna också av att regeringen får en mer framträdande roll i samband med coronakrisen. Stefan Löfven syns överlägset mest av partiledarna i media samtidigt som flera S-märkta ministrar får en framträdande roll, såsom Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Mikael Damberg.

Bland de övriga partiledarna är det Per Bolund, i sin roll som ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet, samt Ulf Kristersson som får mest medieutrymme. De övriga partiledarna har mycket svårt att nå ut i mediebruset. Att Magdalena Andersson syns tio gånger mer under perioden än Nyamko Sabuni är symtomatiskt för den nya situationen.

TV och radio sätter nyhetsagendan – de sociala kanalerna täcker fler frågor

När vi jämför den politiska agendan i olika kanaler ser vi en del skillnader. En sådan är att den nya politiska agendan slår igenom klart snabbast i radio och TV. Som nyhetsledande medier, där tydliga prioriteringar görs inför varje sändning, är det här som sjukvård och ekonomi har den allra starkaste ställningen under mars.

Ser vi istället till kanaler som podcast och twitter är agendan mer trögrörlig. På Twitter engagerar integration och lag och ordning, medan podcast ofta täcker många olika frågor. Poddarnas prägel av fördjupning gör helt enkelt att det finns mer tid att prata om olika perspektiv kopplat till coronan.

Coronan kommer att påverka agendan under hela 2020

Det är svårt att förutspå utvecklingen men mycket pekar på att det närmaste året i hög grad kommer att präglas av coronan. Pandemin påverkar sjukvården, äldreomsorgen, ekonomin och arbetsmarknaden, som alla kommer att fortsätta att diskuteras. Detta kommer troligen sätta fokus på andra politiska frågor, exempelvis hur integrationen påverkas när arbetsmarknaden försämras och hur våra socialförsäkringar fungerar när fler förlorar jobbet.

Ett annat tema som med all säkerhet kommer att diskuteras mer framöver är statens roll i samhället där vår beredskap inför olika typer av kriser utgör en viktig del. Den diskussionen har vi troligen bara sett början av.

 

Om Mediemätaren

Mediemätaren är ett verktyg för politisk analys där Kantar Sifo kartlägger den politiska agendan i hela medielandskapet. Mediemätaren baseras på det som har sagts och skrivits om våra partier och partiledare i media. Från starten hösten 2017 har redaktionella medier, Google trends, Facebook och Twitter inkluderats i Mediemätaren. Genom vårt samarbete med All Ears kan vi från augusti 2019 även inkludera de talade medierna podd, YouTube, radio och TV i mätningen. Från oktober 2019 har vi även utvidgat vår underlaget för tidningar och nyhetssajter. Läs mer om metoden bakom Mediemätaren här

Ladda ner rapporten, som omfattar nästan 800 000 artiklar, inslag och inlägg på sociala medier, och ta reda bl.a. på hur coronakrisen speglas i det politiska samtalet, vilka frågor finns i fokus av samtalet, m.m.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: 
Boll av många smala bambustickor