You are here

2018-12-06

Centerpartiets och Liberalernas dilemma

Inom vilka ramar manövrerar nu Liberalerna och Centerpartiet? Låt oss titta på hur utrymmet är enbart på vänster-höger-skalan. Hur långt kan man gå utan att tappa väljare?

Tittar vi på Centerpartiets och Liberalernas väljare ligger de på 6,2 respektive 6,5 på en skala från höger till vänster. Socialdemokraterna ligger på snittet 3,9, Miljöpartiet ligger på 4,2 på samma skala, Vänsterpartiet på 2. Tittar vi på Centerpartiets väljare ligger 30 procent på skalsteg 5 eller vänster därom. Bland liberala väljare ligger 20 procent på 5 eller vänster därom.  

När man skall samarbeta med S får deras väljare alltså inte uppfatta att man går till vänster i politiken utan att man uppnår tydliga förslag som uppfattas ligga klart till höger om mitten. M-väljare ligger på 7,5 och Kd på 7,4. Dessa partier har dock väldigt få väljare på 5-1. Mellan C och S är det 2,3 stegs skillnad och mellan L och S är det 2,6 stegs skillnad. Mellan M och L är det 1,0 och mellan M och C är det 1,3 stegs skillnad.​

Hur skall man då samarbeta med S utan att störa sina väljare allt för mycket?
Lättast att uppnå en sådan bild är förmodligen genom tydliga skattesänkningar och höjda försvarsanslag. Här har förmodligen också S lättast att kompromissa. För C och L måste detta komma direkt. Ändrade äganderättsregler på landsbygden kommer heller inte att störa någon. Turordningsregler är förmodligen inte lika viktigt för C:s och L:s väljare men väldigt viktigt för S att inte gå med på.

Migration kan vara sprängstoff som vi vet har satt igång väljarrörelser tidigare. En annan del av ett samarbete är också vilka förslag som inte kommer upp över överhuvudtaget.

Man kan komma överens om att begrava vissa frågor, kanske inte officiellt men ändå.  Frågor som riskerar att starta väljarströmmar som partierna inte kan hantera i ett samarbete. Så det handlar både om att begrava och komma överens. Kalkylen från C och L är förstås att kan man få igenom förslag utan att man förlorar väljare som ligger nära M och KD på vänsterhögerskalan. Det är en balansgång mellan inflytande och att bli ett mindre parti i nästa val.


För C kan också kalkylen vara att etablera sig tydligare i mitten. Det vill säga man vill ta de 30 procent av S-väljarna som säger att de ligger på 5 eller höger därom. Vad vi vet är att det är först när de politiska kompromisserna kommer som också väljarna kommer att börja röra på sig. Några kommer att bli glada och några missnöjda men få kommer att vara helt likgiltiga över hur utfallet blir.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: