You are here

2017-01-10

BRÅ missleder om förtroende

Idag kom Brottsförebyggande rådet (Brå) med sin stora genomarbetade undersökning, den nationella trygghetsundersökningen. Den visar att förtroendet för rättsväsendet är relativt konstant, med små förändringar för exempelvis Polisen. Det är en stor gedigen undersökning väl utförd av SCB. Problemet är bara när den är gjord. Intervjuerna inleddes i början av januari 2016: Det vill säga för ett år sedan. Den avslutades i maj samma år.

När man då tittar på Polisens förtroende och säger att förtroendetappet är relativt litet missar man utvecklingen under nästan ett helt år. Bara från sommaren 2016 till nu, ser vi stora förändringar när det gäller Polisen. I mars redovisade vi ett 61 procentigt förtroende för Polisen. Det är samma som resultatet från Brå med den väsentliga skillnaden att i november hade Polisens förtroende hos allmänheten sjunkit till 47 procent.

När Brå dröjer med publicering blir en annars bra undersökning missledande. Det blir heller inget underlag för att förstå dagens opinion. Däremot blir det ett bra underlag för att se utvecklingen över tid och hur människors upplevelser förändrats från början av 2015 till början av 2016.

Det borde ha framgått tydligt.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: