You are here

2018-02-07

Blir integration, lag och ordning årets valfrågor?

Har integration, lag och ordning redan paxat årets pallplatser i den politiska debatten? Partierna har ingen enkel uppgift att hitta en egen position på agendan, men för en opinionsbildare under ett valår är det avgörande. Hur ligger er hjärtefråga till i den politiska debatten?

I Kantar Sifos Mediemätare analyserar vi samtalet kring Sveriges partier och partiledare i sociala medier och vilka frågor som diskuteras i anslutning till dem. Läs mer om metoden här

I november och december håller samtalsintensiteten bara i sig på Twitter, kring ensamkommandes möjligheter att stanna i Sverige. Miljöpartiet får ökad uppmärksamhet igen, men bilden är fortsatt negativ.

Fyra sakfrågor att hålla ögonen på

Precis som tidigare under 2017 är det sakfrågorna som står i fokus av debatten.

 1. Invandring & integration är det frågetema som engagerar klart mest. Frågan toppar både på Twitter och Facebook och ligger också i topp på de redaktionella mediernas nyhetsagenda. Läget har varit detsamma i flera år och frågan genomsyrar även många andra frågor i samhällsdebatten.
   
 2. Lag & ordning är periodens näst största fråga och fortsätter också att ligga högt på dagordningen i redaktionella medier. Diskussionen spänner över en rad olika nyheter i slutet av året: situationen för polisen, förslag om hårdare straff, övergrepp i samband med #Metoo samt olika våldsbrott och skjutningar.
   
 3. Jämställdhet avancerar snabbast i slutet av året. Jämfört med den breda debatt som i månader dominerat både medier och det offentliga samtalet är kopplingen smalare till partier och partiledare och rör då främst anklagade partiföreträdare. Förutom samtyckeslagen får partiernas förslag på åtgärder måttlig spridning på Facebook och Twitter.
   
 4. Miljö landar långt ner på listan och saknas bland de 10 mest engagerande frågorna i sociala medier. Miljö har också svårt att nå rubrikerna i redaktionella medier. De partier som har högst förtroende i miljöfrågan, Centerpartiet och Miljöpartiet, är de som riskerar att förlora mest på om denna utveckling fortsätter.


Partiernas och partiledarnas synlighet

 • Allianspartiernas utrymme minskar jämfört med tidigare i höst, delvis på grund av ett något lägre intresse i sociala medier för Moderaterna när vardagen tar över Ulf Kristerssons partiledarskap. Lägg till det att regeringsfrågan och ett eventuellt SD-samarbete inte får någon framskjuten roll i debatten på Twitter. Kristdemokraterna har fortsatta problem med sin synlighet och minskar ytterligare från en redan låg nivå. Utmaningen att nå ut i relevanta och engagerande frågor är tydlig.
 • De rödgröna partiernas utrymme ökar och det gäller inte minst Miljöpartiet. Partiet lämnar nu den medieskugga som rått under stora delar av det senaste året. Två frågor gör att partiet syns mer: Regeringens förslag om ensamkommande – beskriven som en förhandlingsseger men kritiserad i sociala medier – och förslaget om en ny samtyckeslag, som ger mer positiva kommentarer. Även anklagelserna mot en MP-riksdagsledamot för sexuellt olämpligt beteende engagerar tydligt.
   
 • Sverigedemokraternas synlighet i sociala medier minskar något men kan överlag betecknas som stark. Partiet har en mycket hög närvaro på Instagram, driver engagemang på Facebook och till viss del Twitter.

 

Kritiskt om partierna – personligt och mindre negativt om partiledarna

Bilden av partierna i sociala medier är övervägande negativ. Det är de kritiska inläggen som genererar mest engagemang och ofta i samband med sakfrågor som är politiskt kontroversiella, som just invandring och integration samt lag och ordning. Bilden av partierna är också mer negativ än den av partiledarna, som drar nytta av att synas i mer personliga sammanhang.

Förmågan att nå ut skiljer sig kraftigt mellan partier och partiledare. Annie Lööf är partiledaren med det klart högsta engagemanget på Instagram. Stefan Löfven driver också ovanligt mycket engagemang på Instagram i årets slutskede, till stor del en följd av ett inlägg om idrott och jämställdhet.

Ser vi till de andra partiledarna ökar Jan Björklund sin synlighet på Twitter. Bland de mer positiva Twitter-bilderna får Ebba Busch Thor efter ett uttalande om vårdköer och Ulf Kristersson när han citeras om vikten av att lära sig svenska som en del av integrationen.

Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt har båda lägre synlighet i sociala medier än de partier de leder. I Sverigedemokraternas fall beror det säkert på att SD är ett begrepp som debatteras i bredare termer än Jimmie Åkesson. Jonas Sjöstedt är mycket aktiv på Twitter, men syns inte lika mycket i andra sociala kanaler.

 

 

I sociala mediers kristallkula: Det politiska samtalet 2018

Den mest tydliga trenden är långt ifrån en vild gissning: invandring & integration samt lag & ordning fortsätter att skapa stort engagemang i sociala medier även valåret 2018. Även om den sittande regeringen nu syns mer, kommer övriga partier sannolikt få större möjligheter att lyfta fram sin politik ju närmare valet vi kommer. Men samtidigt går det inte att underskatta de utmaningar som de mindre partierna står inför. Det är inte enkelt att hitta en egen position på dagens politiska dagordning. Här spelar sociala medier en viktig roll.

Valåret 2018 blir onekligen spännande.

Behöver du ta reda på hur din hjärtefråga syns i sociala medier, vem som pratar och i vilket nätverk? Mediemätaren samlar över 250 000 poster från Facebook, Twitter och Instagram. Hör av dig till mig så berättar jag hur vi kan hjälpa till.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Share Image: 
Kantar Sifo_politik_lag_ordning.png