You are here

2017-03-01

Anseende mäter både det rationella och emotionella

Alla val vi gör är inte enbart känslomässiga. Vår förmåga att bedöma prestation och kvalitet finns där och det är vad anseende-måttet tar hänsyn till. Också, förutom det känslomässiga. Båda ger avgörande information om vad som upprätthåller eller fallerar i jakten på ett gott anseende.

Liksom förtroende mäter anseendet också den känslomässiga kopplingen – men inte bara. Två av de fem frågor som bildar grunden för anseendet handlar nämligen om prestation: vilken kvalitet och framgång tillskrivs exempelvis ett företag eller en myndighet. Det är rationella faktorer och inte bara ett viktigt komplement till det emotionella, utan också avgörande information om vad som upprätthåller eller fallerar i jakten på ett gott anseende.

 

Måttet anseende

Anseendet står högt i kurs i raden av icke-materiella tillgångar. Det är ett mått som kopplar direkt till verksamhetens mål. Det är ett mycket relevant mått på den effekt externkommunikationen har på affärs- eller verksamhetsnyttan.

 

Ett gott anseende ökar friheten i strategivalen gentemot olika intressenter, det förbättrar konkurrenskraften och ger bättre förutsättningar till långsiktig framgång. Det bidrar till stolta medarbetare och fördelar i kontakter med externa intressenter som kunder, medlemmar, politiker, partners, blivande medarbetare, journalister eller beslutsfattare.

 

Referenspunkt: Anseendeindex

Kantar Sifo har årligen mätt anseendet för svenska företag, myndigheter, organisationer och lärosäten sedan 2010. Under de åren har vi bland annat lärt oss vilka sex faktorer som styr företagens anseende, hur djupt anseendet kan falla vid en kris och hur mediebilden samspelar med anseendet.

 

Samma metod har använts i runt 80 000 case internationellt för att mäta anseende, eller reputation.

 

Frågorna om anseende

Fem frågor vägs samman till ett index. En är övergripande, två är emotionella och två är rationella. 

  1. Övergripande rykte/anseende
  2. Personligt intryck
  3. Lita på i långa loppet
  4. Framgång
  5. Kvalitet

Svaren för respektive fråga anges på en femgradig verbal skala.

 

Koppla anseendet till faktorer som påverkar bedömningen

I vår modell kopplar vi ihop anseendet med faktorer som på ett enkelt sätt talar om vad som verkligen driver upp, sänker eller inte alls påverkar resultatet. För den vars anseende är viktigt, är det A och O att också testa hur väl de egna kärnvärdena eller utnämnda styrkorna spelar till fördel för anseendet.

 

Exemplet Polisen

Polisens situation 2017 är ett exempel som beskriver skillnaden mellan emotionell och rationell bedömning. Läs den gärna.

 

Läs mer om förtroende, frågan som ställs och referenspunkten i Sverige. 

 

Vet du redan vad du behöver veta, men vill prata konkreta förslag? Ring eller mejla någon av oss!

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Sonja von Lochow

Client Director

0733-744070

Share Image: 
Anseende mäter både det rationella och det emotionella