You are here

Samverkan för ett inkluderande och hållbart arbetsliv – fritt från trakasserier

Arbetsmarknadens svar, baserat på fakta och forskning om vad som faktiskt fungerar.

Jennie Bacchus Hertzman

Analytiker

070 184 21 90

Jennie är utredningssociolog med en bakgrund i forskarvärlden. -"Hur samhället och dess institutioner inverkar på människors liv har alltid varit ett stort intresse. På Sifo kan vi få djupare insikter och större förståelse för hur människor tänker".

Ett samverkansprojekt för att ta fram ny kunskap för att hantera och förebygga sexuella trakasserier och skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv.
Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: